Austrija

Informacije objavljene na ovim stranicama prikupljene su iz više izvora i podložne su promjenama. Njihova svrha je olakšati vam snalaženje u administrativnim postupcima nužnim za poslovanje u Austriji. Objavljeni podaci su informativne prirode, a za dobivanje mjerodavnih i konačnih informacija potrebno se obratiti austrijskim nadležnim tijelima.

Kako bi ove upute bile što preglednije, sve detaljne informacije nalaze se na izvornim internetskim stranicama austrijskih nadležnih tijela, do kojih vode poveznice crvene boje. Molimo obratite pažnju i na te sadržaje!


 

Direktiva 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu primjenjuje se na području zemalja Europskog gospodarskog prostora (EU + Island, Norveška, Lihtenštajn) i, među ostalim, poduzetnicima omogućava lakše prekogranično pružanje usluga. Prekogranično pružanje usluga odnosi se na obavljanje povremenih i privremenih poslova u nekoj drugoj državi članici, bez potrebe registriranja sjedišta. Odlazak na izvršavanje ugovorenog građevinskog posla, ili posla montaže u drugu državu članicu bi bio jedan od primjera prekograničnog pružanja usluga.

Poslovni nastan u Austriji (registracija podružnice, trgovačkog društva, obrta…)

Ako ste već poslovno nastanjeni u Republici Hrvatskoj, možete ugovarati poslove s naručiteljima iz Austrije i odrađivati ih preko matičnog hrvatskog poslovnog subjekta.

U Austriji neće biti potrebno ostvariti poslovni nastan registracijom trgovačkog društva, podružnice i sl., sve dok legalno poslujete u Hrvatskoj, a u Austriji ne namjeravate trajno obavljati djelatnost.

Za određene djelatnosti je ovakva sloboda pružanja usluga izrijekom isključena.

Prije odlaska na odrađivanje ugovorenih poslova u Austriju, potrebno je ispuniti određene administrativne obveze. Njihov pregled slijedi u nastavku.

Dokumenti iz RH

Prije odlaska na izvršenje posla, neke dokumente morate pribaviti od hrvatskih nadležnih tijela:

EU potvrda

EU potvrda služi kao dokaz ostvarenog poslovnog nastana u Hrvatskoj te uvjerenje da nositelju nije izrečena zabrana obavljanja profesije.

Potvrda A1

Prije upućivanja radnika na obavljanje poslova, potrebno je za sve upućene radnike pribaviti potvrdu A1. Ona služi kao dokaz da se radnicima uredno plaćaju doprinosi za mirovinsko osiguranje u Hrvatskoj te stoga ne postoji potreba za njihovim plaćanjem u Austriji.

Ukoliko se ne udovoljava uvjetima za izdavanje potvrde A1, hrvatski poslodavac će plaćati doprinose prema austrijskim propisima.

PDV ID broj

Prije nego što isporučite dobra ili pružite usluge vašem poslovnom partneru u EU, trebate ga zatražiti njegov PDV (VAT) ID broj, kojim se koristi prilikom isporuka odnosno stjecanja dobara i usluga. Provjera valjanosti istog je bitna, jer ukoliko vaš poslovni partner nema valjani PDV ID broj, vaša isporuka dobara ili usluga ne može biti oslobođena od PDV-a.

Ugovor o radu

Ugovor/aneks ugovora o radu upućenog radnika (na period duži od 30 dana) mora biti sastavljen u skladu s čl.18. Zakona o radu.

 

Obveze prema austrijskim tijelima

Obavijest nadležnim tijelima o prekograničnom pružanju usluga

U slučaju reguliranih djelatnosti, prije samog obavljanja djelatnosti, morate obavijestiti nadležno ministarstvo o svojoj namjeri pružanja usluga.

Više informacija o toj obavijesti (notifikaciji) po saveznim državama:

Obveze vezane za pojedine djelatnosti

Kod pojedinih djelatnosti postoje i neke dodatne obveze, a pregled takvih djelatnosti možete vidjeti na:

Izjava o upućivanju

Radnici iz tvrtki koje svoje poslovno sjedište imaju u Europskoj uniji ili Švicarskoj, moraju prijaviti upućivanje radnika u Austriju, Središnjem koordinacijskom uredu za kontrolu ilegalnog rada (Zentrale Koordinationsstelle, ZKO) pri Saveznom ministarstvu financija Republike Austrije. Obavijest se dostavlja najkasnije tjedan dana prije početka pružanja usluga.

Navedena obavijest osigurava poštivanje uvjeta rada i naknada propisanih na austrijskom tržištu rada, kao i sprječavanje dampinga od strane inozemnih poduzetnika.

Ukoliko su upućeni radnici državljani trećih zemalja, predmet se prosljeđuje na daljnje postupanje Uredu za zapošljavanje Republike Austrije (AMS).

AMS će tada dodatno izdati EU-Entsendebestätigung  (EU potvrdu za upućene radnike) ukoliko je upućeni radnik legalno zaposlen u domicilnoj zemlji i za vrijeme upućivanja su ispunjeni austrijski zahtjevi glede uvjeta rada, propisane plaće i mirovinskog osiguranja.

Detaljnije informacije o radu hrvatskih zaposlenika u Austriji možete pronaći na ovim stranicama.

U slučajevima kada su državljani trećih država legalno zaposleni za hrvatskog poslodavca (posjeduju odgovarajuću dozvolu za boravak i rad), izaslanje je također moguće, uz prilaganje odgovarajuće dozvole dobivene u RH. Naravno, za takve radnike morate ispuniti i sve uobičajene obveze, navedene na ovoj stranici.

Plaće, radno vrijeme, uvjeti rada, specifičnosti austrijskog tržišta

Na radnike koji se upućuju u Austriju primjenjuju se austrijski propisi vezano uz plaće, radno vrijeme i uvjete rada, za razdoblje dok to upućivanje traje. Također treba voditi računa i o nekim specifičnostima kao što je prijava u BUAK.

Sve informacije o ovim obvezama dostupne su na Platformi za upućene radnike.

Ukoliko se radi o području graditeljstva, ili srodnom području, potrebno je obratiti pažnju na neke specifične okolnosti.

Preporučljivo je da izaslani radnici kod sebe uvijek imaju kopiju prevedenog ugovora o radu na njemački jezik i dokumentaciju vezanu uz isplatu plaće, potvrdu A1 i europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO).

Kontakt

Dodatne i mjerodavne informacije o svim propisanim uvjetima za pružanje usluga i poslovanje u Austriji moguće je dobiti preko austrijskih jedinstvenih kontaktnih točaka. Njihova uloga je pružanje pomoći poduzetnicima iz drugih država članica, pri čemu surađuju s austrijskim nadležnim tijelima. Nakon pristupanja početnoj stranici austrijskih jedinstvenih kontaktnih točaka, potrebno je odabrati kontaktnu točku koja pokriva saveznu državu u kojoj ćete obavljati djelatnost. Ukoliko se radi o prekograničnom pružanju usluga, ključni termin za pregledavanje informacija je “cross-border”.

Detaljnije informacije možete dobiti u mjesno nadležnoj Jedinstvenoj kontaktnoj točki:

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.