Edukacijski rehabilitator

Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora je neovisna,  samostalna strukovna organizacija hrvatskih magistara i sveučilišnih prvostupnika edukacijske rehabilitacije  koja predstavlja stručnjake edukacijske rehabilitacije u Republici Hrvatskoj, skrbi da oni savjesno i u skladu sa zakonom obavljaju svoje poslove, čuva ugled, čast i prava te promiče, zastupa i usklađuje njihove zajedničke interese pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu i pruža im stručnu pomoć i zaštitu.

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

  • Članovi Komore su magistri i sveučilišni prvostupnici edukacijske rehabilitacije koji na području Republike Hrvatske obavljaju edukacijsko-rehabilitacijsku djelatnost kao i osobe koje su završile visokoškolsko obrazovanje na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, odnosno Fakultetu za defektologiju kao redoviti ili izvanredni studij, a prema prethodnim programima studija za smjer defektolog – učitelj, defektolog – odgajatelj, defektolog – opći smjer, defektolog – rehabilitator ili su završili dvopredmetni studij defektologije, ako im je jedan od predmetnog studija bilo područje: mentalna retardacija, oštećenje vida, oštećenje sluha ili tjelesno oštećenje.
  • Magistri edukacijske rehabilitacije i  sveučilišni prvostupnici edukacijske rehabilitacije mogu obavljati djelatnost edukacijske rehabilitacije jedino na temelju Odobrenja za samostalni rad.
  • Postupak izdavanja, obnavljanja i oduzimanja Odobrenja za samostalni rad uređuje se posebnim pravilnikom Komore.

Potrebni dokumenti

  1. Zahtjev za učlanjenje u HKER (HKER-01)
  2. Zahtjev za upis u imenik magistara edukacijske rehabilitacije koji obavljaju privatnu praksu (HKER-02)
  3. Suglasnost o članarini (HKER-04)
  4. Izjava o etici (HKER-05)

Upute uz obrazac HKER-01

Naknada

Članarina 600 kn godišnja

Upisnina 300 kn jednokratna 

 

e-plaćanje

Primatelj: Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora

Nad lipom 13/1, Zagreb

Tel: 091 45 40 054

Email: info@hker.hr

OIB: 42437000303

MB: 2857383

Račun: 2360000 – 1102266561

IBAN:  HR5423600001102266561

 

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Zagreb

Tel.  +385 1 555 7111;  +385 1 555 7013

Fax. +385 1 555 7222

Propisi

Statut Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora

Pravilnik o javnim knjigama i evidencijama HKER-a

Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju licence za samostalan rad edukacijskih rehabilitatora

Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti edukacijskih rehabilitatora Pravilnik o radu ureda HKER-a

Pravilnik o naknadama za rad u tijelima, dnevnicama i putnim troškovima HKER-a

Pravilnik o ustroju i načinu rada Upravnog odbora

Pravilnik o iskaznici člana komore

Poslovnik o radu Područnih vijeća Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora

Poslovnik o radu Područnih vijeća Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora

Pravilnik o radu stalnih povjerenstava

Izmjene i dopune Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti edukacijskih rehabilitatora

 

Zakoni

Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti (NN 124/11)

Zakon o radu (NN 149/09, 61/11)

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 33/12)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12)

 

Pravilnici

Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 59/90)

Ostali dokumenti

Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine

Strategija za izradbu i razvoj nacionalnog kurikuluma

Državni pedagoški standard

Odobrenja

Odobrenje za samostalni rad

Pravni lijekovi

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.