Dodjela EIC oznaka

Dodjela EIC oznaka

Potrebni dokumenti

Ispravno popunjen zahtjev za dodjelu EIC oznake

 

Obrazac zahtjeva za dodjelu EIC oznaka

 

Naknada

Nema naknade

 

Nadležno tijelo i propisi

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.

Hrvatski ured za izdavanje EIC oznaka

Kupska 4, 10000 Zagreb

clio@hops.hr

 

Zakon o tržištu električne energije

 

Izmjene i dopune Pravilnika o uravnoteženju elektroenergetskog sustava

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Potvrda o dodijeljenoj EIC oznaci

Je li vam ova stranica bila korisna? Molimo unesite svoje komentare i prijedloge.