Dodjela prekograničnih prijenosnih kapaciteta

Dodjela prekograničnih prijenosnih kapaciteta

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

  1. Ishođena EIC kod od hrvatskog ureda za izdavanje EIC oznaka
  2. Registracija za obavljanje energetskih djelatnosti pri HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

– dozvola

  1. Sklopljen Ugovor o električnoj energiji uravnoteženja sa HRVATSKIM OPERATEROM PRIJENOSNOG SUSTAVA
  2. Sklopljen Sporazum o reguliranju međusobnih odnosa na tržištu električne energije sa HRVATSKIM OPERATOROM TRŽIŠTA ENERGIJE
  3. Instrument osiguranja plaćanja

Potrebni dokumenti

1. Ispravno popunjen Zahtjev za sudjelovanje u dodjeli prekograničnih prijenosnih kapaciteta u dva primjerka

2. Preslika ugovora o uravnoteženju pod uvjetom da HRVATSKI OPERATER PRIJENOSNOG SUSTAVA

d.o.o. nije supotpisnik takvog ugovora;

3. Izvadak iz sudskog registra (ili drugog relevantnog tijela) Trgovačkog suda subjekta ne stariji od šezdeset (60) dana;

4. Dokument kojim se potvrđuje da je zakonski predstavnik ovlastio potpisnika zahtjeva (u slučajevima u kojima Zahtjev nije potpisan od strane zakonskog ovlaštenog predstavnika);

5. Bankovno jamstvo ili depozit u iznosu od 150.000 HRK ili 19.480 EUR

Naknada

Bankovno jamstvo ili depozit u iznosu od 150.000 HRK ili 19.480 EUR

Broj računa za e-plaćanje:

Primatelj:

IBAN: ZABA IBAN HR0623600001102389257

Poziv na broj:

Nadležno tijelo i propisi

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.

HOPS, dražbeni ured

Kupska 4, Zagrreb

capacity-office@hops.hr

Zakon o tržištu električne energije (NN 22/13)

Pravilnik o dodjeli i korištenju prekograničnih prijenosnih kapaciteta

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Obostrano potpisan Zahtjev za sudjelovanje u dodjeli prekograničnih prijenosnih kapaciteta

Pravni lijekovi

Nezadovoljan sudionik dodjele može na rad Operatora prijenosnog sustava u svezi primjene Pravilnika o dodjeli i korištenju prekograničnih prijenosnih kapaciteta podnijeti prigovor HRVATSKOJ ENERGETSKOJ REGULATORNOJ AGENCIJI u roku trideset (30) dana od dana počinjene eventualne nepravilnosti.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.