Dozvola za izvođenje javnih vatrometa

UVJETI ZA IZVOĐENJE JAVNIH VATROMETA ZA FIZIČKU OSOBU

–  svjedodžba ili diploma srednje, više ili visoke stručne spreme,

– radni staž na poslovima izvođenja javnog vatrometa u trajanju od dvije godine ili rješenje Ministarstva unutarnjih poslova kojim se odobrava obavljanje poslova izvođenja javnih vatrometa, a u kojima su navedene kao odgovorne osobe za rukovanje pirotehničkim sredstvima i/ili za samostalno obavljanje poslova izvođenja javnih vatrometa ili osobe koje mogu aktivirati vatromete.

– da ima navršenih 18 godina života,

– osposobljenost za rukovanje eksplozivnim tvarima pri izvođenju vatrometa.

– zdravstvena osposobljenost za rukovanje eksplozivnim tvarima,

– sudjelovanju u pripremi za izvođenje najmanje deset vatrometa,

– nekažnjavanost i dokaz da se ne vodi kazneni postupak,

– fotografija veličine 22mm x 28 mm

POTREBNI DOKUMENTI:

Ne postoji obrazac zahtjeva

NAKNADA

70,00 HRK za dozvolu za izvođenje javnih vatrometa

105,00 HRK naknada za izradu

Primatelj (državni proračun): 10010051863000160

IBAN: HR12

Model: HR63

Poziv na broj odobrenja: 7005-713-21849

NADLEŽNO TIJELO I PROPISI

Ministarstvo unutarnjih poslova,http://www.mup.hr

Adresa:ulica, poštanski broj, mjesto:Vukovarska 33, 10000 Zagreb

e-pošta: pitanja@mup.hr

Zakon o eksplozivnim tvarima (NN 178/04, 109/07, 67/08, 144/10)

Pravilnik o izvođenju javnih vatrometa (131/08, 69/12)

ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Dozvola za izvođenje javnih vatrometa

PRAVNI LIJEKOVI

Upravni spor

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.