Humanitarno razminiranje

Uvjeti za obavljanje djelatnosti za trgovačko društvo ili obrtnika:

 1. Ugovori o radu za najmanje 5 pirotehničara
 2. Ugovor o najmu ili dokaz o vlasništvu skladišta eksplozivnih tvari
 3. Opći akt kojim su određena radna mjesta s opisom poslova
 4. Nekažnjavanost i dokaz da se ne vodi kazneni postupak protiv odgovorne osobe
 5. Registracija u nadležnom trgovačkom sudu ili posjedovanje obrtnice

Potrebni dokumenti

Ne postoji obrazac zahtjeva

Uvjeti za obavljanje poslova pirotehničara:

 1. Osposobljenost za pirotehničara
 2. Liječnička sposobnost za pirotehničara
 3. Stečena srednja stručna sprema ili osnovna sa najmanje 5.g. radnog iskustva pod uvjetom da u roku od 4.g. stekne srednju stručnu spremu
 4. Nekažnjavanost i dokaz da se ne vodi kazneni postupak protiv odgovorne osobe
 5. Potvrda poslodavca o rasporedu na radno mjesto pirotehničar
 6. Preslika prethodno izdane ovlasti za pirotehničara
 7. Jedna osobna slika za izradu iskaznice humanitarnog razminiranja za pirotehničara

Potrebni dokumenti:

Ne postoji obrazac zahtjeva

Naknada

70 HRK za odobrenje za obavljanje poslova razminiranja za trgovačko društvo ili obrtnika

70 HRK za izdavanje ovlasti za pirotehničara

110 HRK +20 HRK za izdavanje iskaznice za pirotehničara

Broj računa za e-plaćanje:

Primatelj: Državni proračun: 1001005-1863000160

IBAN: HR12

Model: HR63

Poziv na broj : HR 7005-713-23027

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo unutarnjih poslova, http://www.mup.hr

Adresa: ulica, poštanski broj, mjesto: Vukovarska 33, 10000 Zagreb

e-pošta: mkovacevic@mup.hr

Zakon o humanitarnom razminiranju (NN 153/05, 63/07, 152/8)

Pravilnik o osobnoj nadzornoj knjižici, iskaznici humanitarnog razminiranja i vođenju upisnika (NN 111/07, 55/09 i 159/13)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti:

Rješenje o odobrenju za obavljanje poslova humanitarnog razminiranja

Ovlast pirotehničara

Iskaznica humanitarnog razminiranja za pirotehničara

Pravni lijekovi:

Upravni spor

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.