Izdavanje odobrenja za rad žičare

E-POSTUPAK za izdavanje odobrenja za rad žičare:

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniranom PDF obliku
 • Odobrenje/rješenje za rad žičare može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati djelatnost.

OBRAZAC Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad žičare

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: uprava.zeljeznice@mmpi.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Potrebni dokumenti:

– odobrenje za rad novoizgrađene žičare:

 • važeća uporabna dozvola
 • plan održavanja za sljedeću godinu
 • propisani dokumenti o sukladnosti

– odobrenje za rad postojeće žičare:

 • zapisnik o izvršenom godišnjem stručnom tehničkom pregledu kojim se pozitivno ocjenjuje sposobnost za rad žičare za naredno razdoblje
 • plan rada i izvršeni program održavanja za prethodnu godinu
 • plan rada i program održavanja za sljedeću godinu
 • po potrebi, propisani dokumenti o sukladnosti

Naknada

Upravna pristojba 35 HRK

Broj računa za e-plaćanje:

Korisnik: Državni proračun

Broj računa: HR1210010051863000160

Poziv na broj: HR64 5002-1087-OIB pravne osobe/MB subjekta

Svrha doznake: upravna pristojba – odobrenje za rad žičare

Nadležno postupovno tijelo:

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb

+385 (0)1 6169 080

uprava.zeljeznice@mmpi.hr

Propisi:

Zakon o žičarama za prijevoz osoba („Narodne novine“, broj 79/07, 75/09, 61/11, 22/14)

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv rješenja kojim se izdaje odobrenje za rad žičare nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.