Izdavanje ovlaštenja za obavljanje sigurnog rada i održavanja postrojenja žičara

E-POSTUPAK za izdavanje ovlaštenja za obavljanje sigurnog rada i održavanja postrojenja žičara:

  • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
  • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniranom PDF obliku
  • Rješenje o ovlaštenju za obavljanje sigurnog rada i održavanja postrojenja žičara može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
  • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati djelatnost.

OBRAZAC Zahtjev za ovlaštenje za obavljanje sigurnog rada i održavanja postrojenja žičara

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: uprava.zeljeznice@mmpi.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Potrebni dokumenti:

  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje sigurnog rada i održavanja postrojenja žičara
  • odluka o imenovanju za radno mjesto voditelja žičare / zamjenika voditelja žičare izdana od pravne osobe

Naknada

Upravna pristojba 35 HRK

Broj računa za e-plaćanje:

Korisnik: Državni proračun

Broj računa: HR1210010051863000160

Poziv na broj: HR64 5002-1087-OIB pravne osobe/MB subjekta

Svrha doznake: upravna pristojba – ovlaštenje za obavljanje sigurnog rada i održavanja postrojenja žičara

Nadležno postupovno tijelo:

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb

+385 (0)1 6169 080

uprava.zeljeznice@mmpi.hr

Propisi:

Zakon o žičarama za prijevoz osoba („Narodne novine“, broj 79/07, 75/09, 61/11, 22/14)

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv rješenja kojim se izdaje ovlaštenje za obavljanje sigurnog rada i održavanja postrojenja žičara nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.