Izrada elaborata zaštite od požara

Uvjeti za obavljanje djelatnosti za fizičku osobu:

  1. Završen diplomski studij tehničkog smjera (visoka stručna sprema)
  2. Položen stručni ispit za obavljanje poslova u graditeljstvu
  3. Upotpunjavanje i usavršavanje znanja u području zaštite od požara
  4. 5 godina radnog iskustva na poslovima projektiranja ili stručnog nadzora zaštite od požara građevina

Ili

2 godine radnog iskustva na poslovima projektiranja ili stručnog nadzora zaštite od požara građevina i završen poslijediplomski i/ili specijalistički studij iz područja požarnog inženjerstva i/ili zaštite od požara u građevinama s najmanje 60ECTS bodova

Ili

  1. Završen diplomski studij tehničkog smjera (visoka stručna sprema)
  2. Položen državni stručni ispit čiji program sadrži područje zaštite od požara
  3. 5 godina radnog iskustva na poslovima inspekcijskog nadzora zaštite od požara građevina

Potrebni dokumenti

Ne postoji obrazac zahtjeva

Naknada

50 HRK +20 HRK za izdavanje ovlaštenja za izradu elaborata zaštite od požara

Broj računa za e-plaćanje:

Primatelj: Državni proračun: 1001005-1863000160

IBAN: HR12

Model: HR63

Poziv na broj : HR 7005-713-23027

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo unutarnjih poslova, http://www.mup.hr

Adresa: ulica, poštanski broj, mjesto: Vukovarska 33, 10000 Zagreb

e-pošta: pitanja@mup.hr

Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)

Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara (NN 141/11.)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti:

Rješenje o ovlaštenju za izradu elaborata zaštite od požara

Pravni lijekovi:

Upravni spor

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.