Izvođenje glasnog pucnja

UVJETI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI IZVOĐENJA GLASNOG PUCNJA ZA TRGOVAČKO DRUŠTVO ILI OBRT:

– akt o upisu pravne osobe ili obrta u sudski, odnosno obrtni registar

– podatke o odgovornoj  osobi koja mora ispunjavati slijedeće uvjete :

  • ima navršenih 18 godina života,
  • nekažnjavanost i dokaz da se ne vodi kazneni postupak protiv odgovorne osobe
  • ima zdravstvenu sposobnost za rukovanje eksplozivnim tvarima
  • je stručno osposobljena za rukovanje eksplozivnim tvarima ili je osposobljena za obavljanje poslova pripreme miniranja.
  • poznavati hrvatski jezik i latinično pismo.
  • podatke o osobama koje će izvoditi glasno pucanje i njihovoj osposobljenosti,
  • dokaz o posjedovanju skladišta za skladištenje eksplozivnih tvari,
  • dokaz o posjedovanju  naprave ispitane u skladu s propisima o oružju, kojima će se izvoditi glasno pucanje.

POTREBNI DOKUMENTI:

Ne postoji obrazac zahtjeva

NAKNADA

70,00 HRK za odobrenje za izvođenje glasnog pucnja

NADLEŽNO TIJELO I PROPISI

Ministarstvo unutarnjih poslova,http://www.mup.hr

Adresa:ulica, poštanski broj, mjesto:Vukovarska 33, 10000 Zagreb

e-pošta: pitanja@mup.hr

Zakon o eksplozivnim tvarima (NN 178/04, 109/07, 67/08, 144/10)

ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Rješenje o odobrenju izvođenja glasnog pucnja

PRAVNI LIJEKOVI

Upravni spor

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.