Izvođenje javnih vatrometa

UVJETI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI IZVOĐENJA JAVNIH VATROMETA  ZA TRGOVAČKO DRUŠTVO ILI OBRT:

– akt o upisu pravne osobe ili obrta u sudski, odnosno obrtni registar

– podatke o odgovornoj  osobi koja mora ispunjavati slijedeće uvjete :

  • ima navršenih 18 godina života,
  • nekažnjavanost i dokaz da se ne vodi kazneni postupak protiv odgovorne osobe,
  • ima zdravstvenu sposobnost za rukovanje eksplozivnim tvarima
  • je stručno osposobljena za rukovanje eksplozivnim tvarima ili je osposobljena za obavljanje poslova pripreme miniranja.
  • poznavati hrvatski jezik i latinično pismo.

– dokaz da ima zaposlenu  najmanje jednu osobu koja posjeduje dozvolu za izvođenje javnog vatrometa ,

– dokaz o posjedovanju građevine u kojoj se skladište vatrometna sredstva, izgrađene u skladu s propisima o skladištima eksplozivnih tvari, koja ima uporabnu dozvolu

POTREBNI DOKUMENTI:

Ne postoji obrazac zahtjeva

NAKNADA

520,00 HRK za odobrenje za izvođenje javnih vatrometa

Primatelj (državni proračun): 10010051863000160

IBAN: HR12

Model: HR64

Poziv na broj odobrenja: 5002-713-MB tvrtke ili OIB

NADLEŽNO TIJELO I PROPISI

Ministarstvo unutarnjih poslova,http://www.mup.hr

Adresa:ulica, poštanski broj, mjesto:Vukovarska 33, 10000 Zagreb

e-pošta: pitanja@mup.hr

Zakon o eksplozivnim tvarima (NN 178/04, 109/07, 67/08, 144/10)

ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Odobrenje za izvođenje javnih vatrometa

PRAVNI LIJEKOVI

Upravni spor

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.