Njemačka

Informacije objavljene na ovim stranicama prikupljene su iz više izvora i podložne su promjenama. Njihova svrha je olakšati vam snalaženje u administrativnim postupcima nužnim za poslovanje u Njemačkoj. Objavljeni podaci su informativne prirode, a za dobivanje mjerodavnih i konačnih informacija potrebno se obratiti njemačkim nadležnim tijelima.

Kako bi ove upute bile što preglednije, sve detaljne informacije nalaze se na izvornim internetskim stranicama njemačkih nadležnih tijela, do kojih vode poveznice crvene boje. Molimo obratite pažnju i na te sadržaje!


Direktiva 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu primjenjuje se na području zemalja Europskog gospodarskog prostora (EU + Island, Norveška, Lihtenštajn) i, među ostalim, poduzetnicima omogućava lakše prekogranično pružanje usluga. Prekogranično pružanje usluga odnosi se na obavljanje povremenih i privremenih poslova u nekoj drugoj državi članici, bez potrebe registriranja sjedišta. Odlazak na izvršavanje ugovorenog građevinskog posla, ili posla montaže u drugu državu članicu bi bio jedan od primjera prekograničnog pružanja usluga.

Poslovni nastan u Njemačkoj (registracija podružnice, trgovačkog društva, obrta…)

Ako ste već poslovno nastanjeni u Republici Hrvatskoj, možete ugovarati poslove s naručiteljima iz Njemačke i odrađivati ih preko matičnog hrvatskog poslovnog subjekta.

U Njemačkoj neće biti potrebno ostvariti poslovni nastan registracijom trgovačkog društva, podružnice i sl., sve dok legalno poslujete u Hrvatskoj, a u Njemačkoj ne namjeravate trajno obavljati djelatnost.

Za određene djelatnosti je ovakva sloboda pružanja usluga izrijekom isključena.

Prije odlaska na odrađivanje ugovorenih poslova u Njemačku, potrebno je ispuniti određene administrativne obveze. Njihov pregled slijedi u nastavku.

Dokumenti iz RH

Prije odlaska na izvršenje posla, neke dokumente morate pribaviti od hrvatskih nadležnih tijela:

EU potvrda

EU potvrda služi kao dokaz ostvarenog poslovnog nastana u Hrvatskoj te uvjerenje da nositelju nije izrečena zabrana obavljanja profesije.

Potvrda A1

Prije upućivanja radnika na obavljanje poslova, potrebno je za sve upućene radnike pribaviti potvrdu A1. Ona služi kao dokaz da se radnicima uredno plaćaju doprinosi za mirovinsko osiguranje u Hrvatskoj te stoga ne postoji potreba za njihovim plaćanjem u Njemačkoj.

Ukoliko se ne udovoljava uvjetima za izdavanje potvrde A1, hrvatski poslodavac će plaćati doprinose prema njemačkim propisima.

PDV ID broj

Prije nego što isporučite dobra ili pružite usluge vašem poslovnom partneru u EU, trebate ga zatražiti njegov PDV (VAT) ID broj, kojim se koristi prilikom isporuka odnosno stjecanja dobara i usluga. Provjera valjanosti istog je bitna, jer ukoliko vaš poslovni partner nema valjani PDV ID broj, vaša isporuka dobara ili usluga ne može biti oslobođena od PDV-a.

Ugovor o radu

Ugovor/aneks ugovora o radu upućenog radnika (na period duži od 30 dana) mora biti sastavljen u skladu s čl.18. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17).

Obveze prema njemačkim tijelima

Obavijest nadležnim tijelima o prekograničnom pružanju usluga

Potrebno je javiti se nadležnoj Industrie und Handelskammern / Handwerkskammer i dostaviti im prethodno pribavljenu EU potvrdu.

Obveze vezane za pojedine djelatnosti

Ako se radi o obrtničkoj djelatnosti, potrebno se prijaviti u Handwerkskammer i priložiti dokaze o majstorskom ispitu ili odgovarajućem stupnju stručnosti.

Obavijest o upućivanju

Radnike koje šaljete na rad potrebno je barem jedan dan prije polaska prijaviti Carini/Zoll. U slučaju naknadnih promjena termina u kojem će se radovi izvoditi, njemačkoj carini je također potrebno prijaviti nove, točne datume izvođenja radova.

Obveza prijave, ovisno o djelatnosti koja se obavlja, može biti utemeljena na dva različita propisa (Minimum Wage Act (Mindestlohngesetz – MiLoG) i Posted Workers Act (Arbeitnehmer-Entsendegesetzes – AEntG)) pa se i postupak prijave donekle razlikuje. Više informacija o tim prijavama dostupno je na stranicama Carine/Zoll-a.

Prema Zakonu o minimalnoj plaći djelatnosti za prijavu su:

 • postavljanje i rastavljanje konstrukcija i opreme za sajmove i izložbe
 • graditeljstvo
 • mesna industrija
 • šumarstvo
 • ugostiteljstvo i hotelijerstvo
 • industrijsko čišćenje
 • prijevoz putnika
 • sajmovi i zabavni sektor
 • prijevoz i povezana logistička industrija

Prema Zakonu o izaslanim radnicima djelatnosti za prijavu su:

 • gospodarenje otpadom, čišćenje ulica i zimsko održavanje cesta
 • osposobljavanje i drugi oblici obuke
 • graditeljstvo i s njim povezane industrije
 • poštanske usluge
 • usluge čišćenja zgrada
 • poljoprivreda, šumarstvo i hortikultura
 • prerada i konzerviranje mesa, proizvodnja mesnih proizvoda
 • zaštitarske usluge
 • tekstilna i odjevna industriju
 • usluge pranja rublja za poslovne klijente

U slučajevima kada su državljani trećih država legalno zaposleni za hrvatskog poslodavca (posjeduju odgovarajuću dozvolu za boravak i rad), izaslanje je također moguće, ali morate pribaviti odgovarajuću vizu u njemačkom veleposlanstvu u RH. Naravno, za takve radnike morate ispuniti i sve uobičajene obveze, navedene na ovoj stranici.

Kontakt:

Zoll

Tel.: +49 351 44834-530
E-mail: enquiries.english@zoll.de
Fax: +49 351 44834-590

Plaće, radno vrijeme, uvjeti rada

Na radnike koji se upućuju u Njemačku primjenjuju se njemački propisi vezano uz plaće, radno vrijeme i uvjete rada, za razdoblje dok to upućivanje traje.

Za određene gospodarske grane ili strukovna zanimanja propisana je minimalna plaća, koju je obvezno isplaćivati i za strane radnike upućene na rad u Njemačku.

Minimalna plaća definirana je na saveznoj razini za sva zanimanja u iznosu 8,5 EUR/satu bruto. Načelno, ista je primjenjiva na sve aktivnosti i sve regije.

Popis minimalnih plaća po djelatnostima je dostupan na: definirane plaće po područjima.

Institucija za kontakt:

 • Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)
 • Wilhelmstraße 49
 • 10117 Berlin
 • Telefon: 03018 527-0
 • Telefax: 03018 527-1830
 • E-Mail: info@bmas.bund.de
 • Thema Mindestlohn: 030 60 28 00 28

Informacije o trenutnim minimalnim plaćama u Njemačkoj možete dobiti i na info.gewerblich@zoll.de.

Također je potrebno voditi evidenciju radnog vremena za radnike na njemačkom jeziku.

Preporučljivo je da izaslani radnici kod sebe uvijek imaju osobne isprave (poslodavac ih mora na to upozoriti u pisanom obliku), na njemački jezik prevedenu kopiju ugovora o radu i dokumentaciju vezanu uz isplatu plaće, potvrdu A1 i EU zdravstvenu iskaznicu.

Kako bi se osigurali u slučaju sporova, dobro je voditi radne knjige s detaljnim opisom i fotodokumentacijom izvršenih radova te utrošenom satnicom.

SOKA-BAU

Njemački, ali i inozemni radnici moraju imati osiguranu naknadu za godišnji odmor radnika u građevinarstvu. Ukoliko se barem 50% djelatnosti obavlja u građevinarstvu, potrebno je plaćati doprinos SOKA – BAU fondu za godišnje odmore.

Prijavu SOKA-BAU potrebno je izvršiti prije početka obavljanja djelatnosti.

https://www.soka-bau.de/europa/hr/

SOKA-BAU brošura na hrvatskom

Obveznici plaćanja doprinosa za SOKA-BAU su i upućeni radnici (isključeni su radnici višeg ranga) u građevinskom sektoru. SOKA-BAU-u morate dostaviti matične podatke radnika, mjesečnu prijavu plaće za svakog radnika (do 15. dana u idućem mjesecu) te do 20. dana u idućem mjesecu uplatiti doprinos.

SOKA-BAU kontakt na hrvatskom jeziku: +49 611 707-4056

E-Mail: europaabteilung@soka-bau.de

Kontakt

Dodatne i mjerodavne informacije o svim propisanim uvjetima za pružanje usluga i poslovanje u Njemačkoj moguće je dobiti preko njemačkih jedinstvenih kontaktnih točaka. Njihova uloga je pružanje pomoći poduzetnicima iz drugih država članica, pri čemu surađuju s njemačkim nadležnim tijelima. Nakon pristupanja početnoj stranici njemačkih jedinstvenih kontaktnih točaka, potrebno je odabrati kontaktnu točku koja pokriva saveznu državu u kojoj ćete obavljati djelatnost. Ukoliko se radi o prekograničnom pružanju usluga, ključni termin za pregledavanje informacija je “cross-border”.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.