Normizacija

Većina normi je dobrovoljna. Poslovni subjekt samostalno odlučuje želi li posjedovati certifikat o kvaliteti svojeg poslovanja (i pružanja usluga). Taj certifikat je jamstvo kvalitete kod potrošača. Povjerenje kupaca je karika profitabilnosti. Zato na tržištu postoje mnogi pružatelji usluga poslovnog savjetovanja za upravljanje kvalitetom.

Zato normizacija može biti investicija u faktor prednosti na unutarnjem tržištu EU, kao i na drugim tržištima.

Norme potiču efikasnosti i profitabilnost poslovanja.

Važne su u javnoj nabavi i natječajima.

Sve više dobavljača i partnera zahtjeva da imate norme.

Uvid u norme nudi Normoteka.

Više informacija možete pronaći u vodiču o normama, kao i o upravljanju kvalitetom poslovanja.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.