Obavljanje poslova miniranja

UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA MINIRANJA:

NADZEMNA MINIRANJA I PODZEMNA MINIRANJA:

Dozvolu za nadzemna i podzemna  miniranja može se izdati osobi koja:

– ima srednju, višu ili visoku stručnu spremu rudarske struke,

– ima položen stručni ispit pred povjerenstvom tijela državne uprave nadležnog za poslove rudarstva,

– ima najmanje četiri godine radnog staža na poslovima pripreme miniranja ako ima srednju stručnu spremu ili ima dvije godine radnog staža na istim poslovima ako ima višu ili visoku stručnu spremu,

– ima navršenih 18 godina života,

– nekažnjavanost  i dokaz da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe,

– ima zdravstvenu sposobnost za rukovanje eksplozivnim tvarima,

– fotografija veličine 22mm x 28mm

MINIRANJE PRI RAZMINIRANJU

Dozvolu za obavljanje miniranja pri razminiranju može se izdati osobi koja:

– ima ovlast pirotehničara izdanu prema propisu kojim je uređeno razminiranje i najmanje jednu godinu radnog staža na poslovima razminiranja ili miniranja,

– ima navršenih 18 godina života,

– nekažnjavanost i dokaz da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe,

– ima zdravstvenu sposobnost za rukovanje eksplozivnim tvarima,

– fotografija veličine 22mm x 28mm

SPECIJALNA MINIRANJA

Dozvolu za obavljanje specijalnih miniranja može se izdati osobi koja:

– ima višu ili visoku stručnu spremu rudarske struke,

– ima položen stručni ispit pred povjerenstvom tijela državne uprave nadležnog za poslove rudarstva,

– ima najmanje pet godine radnog staža na poslovima miniranja ili sličnim poslovima ako ima višu stručnu spremu ili četiri godine radnog staža na istim poslovima ako ima visoku stručnu spremu,

– ima navršenih 18 godina života,

– nekažnjavanost i dokaz da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe,

– ima zdravstvenu sposobnost za rukovanje eksplozivnim tvarima,

fotografija veličine 22mm x 28mm

POTREBNI DOKUMENTI:

Ne postoji obrazac zahtjeva.

 NAKNADA

120,00 HRK za dozvolu za miniranje

Primatelj (državni proračun): 10010051863000160

IBAN: HR12

Model: HR64

Poziv na broj odobrenja: 5002-713-MB tvrtke ili OIB

105,00 HRK za naknadu za izradu

Primatelj (državni proračun): 10010051863000160

IBAN:HR12

Model:HR63

Poziv na broj odobrenja: 7005-713-21849

NADLEŽNO TIJELO I PROPISI

Ministarstvo unutarnjih poslova,http://www.mup.hr

Adresa:ulica, poštanski broj, mjesto:Vukovarska 33, 10000 Zagreb

e-pošta: pitanja@mup.hr

Zakon o eksplozivnim tvarima (NN 178/04, 109/07, 67/08, 144/10)

Pravilnik o dozvoli za miniranje (NN 57/06, 21/07, 119/07)

ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Iskaznica (dozvola)  za  jedno ili više vrste miniranja

PRAVNI LIJEKOVI

Upravni spor

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.