Obrazovanje odraslih

ZAHTJEV ZA POSLOVNI NASTAN

 • e-Podnesak – ocjena sukladnosti akta o osnivanju sa zakonom

Akt o osnivanju ustanove za obrazovanje odraslih mora sadržavati odredbe o:

 • tvrtki, nazivu, odnosno imenu, te sjedištu, odnosno prebivalištu osnivača,
 • nazivu i sjedištu ustanove,
 • djelatnosti ustanove,
 • organima ustanove i o upravljanju ustanovom i vođenju njenih poslova,
 • sredstvima koja su ustanovi potrebna za osnivanje i početak rada, te načinu njihovog pribavljanja ili osiguravanja,
 • način raspolaganja s dobiti,
 • pokrivanju gubitaka ustanove,
 • ograničenjima glede stjecanja, opterećivanja i otuđivanja nekretnina i druge imovine ustanove,
 • međusobnim pravima i obvezama osnivača i ustanove.

U svakom je slučaju potrebna registracija poslovnog nastana.

Nakon što Ministarstvo znanosti i obrazovanja donese rješenje o ocjeni sukladnosti akta o osnivanju sa zakonom, osnivač podnosi trgovačkom sudu prijavu za upis ustanove za obrazovanje odraslih u sudski registar.

Naknade

140 HRK za rješenje iz područja odgoja i obrazovanja

Broj za plaćanje Internet bankarstvom

HR 10 01005-1863000160

Broj za plaćanje Internet bankarstvom

Korisnik: Državni proračun

broj računa: HR1210010051863000160

model: HR64

poziv na broj: 5002-1222-OIB uplatitelja

svrha doznake: upravna pristojba – rješenje iz područja obrazovanja

e-PRISTUP ovoj uslužnoj djelatnosti

 •  e-USLUGA na jednom mjestu predajte zahtjev i dokumentaciju te ishodite odobrenje.

Korisne informacije:

 1. Bez dodatnog fizičkog odlaska (barem upola kraće vrijeme postupka)
 2. Bez obveze stavljanja pečata (nije više potreban za pristup tržištu usluga)
 3. Bez obveze lijepljenja biljega (prihvaća se potvrda o internetskom plaćanju naknade).
 4. Nadležno tijelo treba dati odobrenje u roku od 30 dana (od uredno podnesene dokumentacije, nakon čeka nastupa šutnja administracije).
 5. Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati ovu uslužnu djelatnost.

Info: na registriranu e-poštu dobit ćete potvrdu o slanju zahtjeva i potvrdu o ishođenju odobrenja.

Javite nam koliko je vremena trebalo. Predložite nam bilo kakvo poboljšanje. Trebate li bilo kakvu podršku? Obratite nam se na jednom mjestu.

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Samostalni sektor za pravne poslove

Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb

+385 1 4569 000

pravniposlovi@mzo.hr

Zakon o ustanovama

Zakon o obrazovanju odraslih

Odobrenje

Rješenje o ocjeni sukladnosti osnivačkog akta sa zakonom

Rok ishođenja: do 30 dana

Pravni lijekovi i žalbe

Žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Sve informacije proizlaze iz propisa u djelokrugu nadležnog tijela.

Datum ažuriranja: 8.11.2019.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.