Obrazovanje odraslih

Obrazovanje odraslih

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Pravna ili fizička osoba osniva ustanovu temeljem zahtjeva Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta (nasloviti na: Samostalni sektor za pravne poslove) kako bi ishodila rješenje na osnivački akt temeljem kojeg se ustanova upisuje na nadležnom trgovačkom sudu.

 

Nakon što se registrira ustanova treba imenovati ravnatelja i stručnog voditelja obrazovanja i potom slijedi izrada i verifikacija programa. Ustanova donosi program koji se verificira putem nadležne Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih koja daje mišljenje o programu.

 

Zahtjev za odobrenjem izvođenja programa ustanova podnosi Upravi za odgoj i obrazovanje Ministarstvu u kojoj se donose rješenja o odobrenju izvođenja programa. Ustanova uz pozitivno mišljenje Agencije, odluku o imenovanju stručnog voditelja obrazovanja, izvatka iz registra trgovačkog suda s djelatnošću i nazivom te samih programa, također mora dostaviti i rješenje o zadovoljavanju minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta prostora koje donosi nadležan ured državne uprave u županiji.

 

Ustanova također mora dostaviti dokaze o osiguranim kadrovskim i materijalnim uvjetima koje propisuju odredbe samih programa odnosno popis nastavnika s potpisanim izjavama da će sudjelovati na izvođenju programa s priloženim diplomama te zaključene ugovore o poslovnoj suradnji s odgovarajućim pravnim osobama kao dokaz o osiguranom izvođenju praktičnog dijela nastave.

 

Potrebni dokumenti

  • odluka o osnivanju ustanove,
  • statut,
  • odluka o imenovanju stručnog voditelja obrazovanja,
  • rješenje Samostalnog sektora za pravne poslove Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta,
  • rješenje nadležnog trgovačkog suda,
  • rješenje o zadovoljavanju minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta prostora,
  • stručno mišljenje Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih o programu.

 

Naknada

2.000 HRK u svrhu rješenja o odobrenju izvođenja programa i 200 HRK u svrhu rješenja na osnivački akt

 

Podaci za e-plaćanje:

IBAN: HR1210010051863000160

model: HR64

poziv na broj: 5002-1222-OIB uplatitelja.

 

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 4569-000

E-mail: odgojiobrazovanje@mzos.hr

 

Zakon o obrazovanju odraslih (NN 17/07)

Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih (NN 129/08, 52/10)

 

Odobrenje

Rješenje o odobrenju izvođenja programa obrazovanja odraslih