Prekogranično pružanje usluga u EU

U kojoj državi članici EGP-a (EGP čine zemlje članice EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) namjeravate obavljati svoje poslovne aktivnosti?

Austrija

Njemačka

Slovenija

ostale

Upoznajte se s partnerskim jedinstvenim kontaktnim točkama:

Nizozemska

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.