Posebni oblici turističke ponude

Posebni oblici turističke ponude

Od 1. siječnja 2018. na snazi je novi Zakon o pružanju usluga u turizmu.

– seoski, zdravstveni, kulturni, wellness, kongresni, za mlade, pustolovni, lovni, športski, golf-turizam, športski ili rekreacijski ribolov na moru, ronilački turizam, športski ribolov na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr.,

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Za pružanje turističkih usluga u posebnim oblicima turističke ponude pravna ili fizička osoba dužna je ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje tih turističkih usluga

Potrebni dokumenti

 1. zahtjev – vidi pod E-procedure
 2. preslika izvatka iz sudskog registra, odnosno rješenja o upisanom obrtu i/ili preslika obrtnice
 1. dokaz o stručnoj osposobljenosti osobe pružatelja usluge (trener, instruktor, učitelj, voditelj, vodič i sl.)
 2. dokaz o pravu korištenja sredstava pružanja usluga
 3. dokaz o uporabljivosti građevine (uporabna dozvola i druge isprave kojima se dokazuje uporabljivost prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17))
 4. koncesijsko odobrenje za mjesto pružanja usluga
 5. polica ili ugovor o osiguranju korisnika usluga od posljedica nesretnog slučaja
 6. povlastica za gospodarski ribolov na moru (kod djelatnosti rekreacijskog ribolova na moru)
 7. rješenje o razvrstavanju plovnog objekta za izlete (kod djelatnosti rekreacijskog ribolova na moru)

Naknada

Upravna pristojba

 • za zahtjeve koji se podnose Gradu Zagrebu 20 HRK
 • za rješenja koja izdaje Grad Zagreb 50 HRK
 • za rješenja koja izdaju Uredi državne uprave u županijama 35 HRK

Plaćanje upravnih pristojbi:

 • izravno na propisani račun neovisno o iznosu pristojbe
 • u iznosu do 100 kuna može se platiti i u državnim biljezima

Podaci za e-plaćanje upravne pristojbe:

– popuniti prema podacima navedenim uz nadležno tijelo kojem je podnesen zahtjev za ishođenje rješenja – podaci za uplatu upravne pristojbe

E-POSTUPAK za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude

 • Obrazac izjave se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac izjave se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve skenirano u PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Rješenje za pružanje usluga može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 60 dana od uredno podnesenog zahtjeva (u slučajevima kada se provodi posebni ispitni postupak (očevid)).
 • Nakon dobivanja rješnja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: Uredi državne uprave u županiji, Gradski ured Grada Zagreba, Jedinstvena kontaktna točka

s naslovom: e-zahtjev – turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude

Nadležno tijelo i propisi

Uredi državne uprave u županiji, Gradski ured Grada Zagreba prema mjestu pružanja usluge

Zakon o pružanju usluga u turizmu – neslužbeno pročišćeni tekst (NN 68/07, 88/10, 30/14, 89/14, 152/14)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o odobrenju za pružanje turističkih usluga.

Pravni lijekovi

Protiv rješenja nadležnog ureda može se izjaviti žalba Ministarstvu turizma; protiv rješenja Ministarstva turizma može se pokrenuti upravni spor.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge. (Ukoliko imate upit, molimo da koristite obrazac za kontakt na vrhu stranice.)