Privatni zaštitari

Uvjeti za obavljanje djelatnosti za trgovačko društvo ili obrt:

 • ispunjen obrazac Z-2
 • akt o imenovanju odgovorne osobe (za trgovačka društva)
 • akt o razvrstavanju radnih mjesta s popisom odgovornih osoba i poslova te ovlastima zaposlenika za svako radno mjesto (za trgovačka društva)
 • akt o razvrstavanju radnih mjesta s popisom zaposlenika i njihovim ovlastima za svako radno mjesto (za obrte)
 • opći akt o zaštitnom znaku pravne osobe – opisno i grafički (za trgovačka  društva)
 • opći akt o radnoj odori (za trgovačka društva – samo za tjelesnu zaštitu)
 • dokaz o obrazovanju za odgovornu osobu
 • dokaz o općoj zdravstvenoj sposobnosti odgovorne osobe
 • ispunjeni obrazac za odgovornu osobu “Upitnik za sigurnosnu provjeru I. stupnja”
 • poslovni prostor u kojem se obavlja djelatnost privatne zaštite

Potrebni dokumenti

Postoje obrasci

Naknada

 • 70 HRK državnih biljega (upravna pristojba) i 8950,00 općom uplatnicom ili Internet bankarstvom za trgovačka društva
 • 70 HRK državnih biljega (upravna pristojba) i 2950,00 općom uplatnicom ili Internet bankarstvom za obrte

 Broj računa za e-plaćanje:

Primatelj: Državni proračun: HR1210010051863000160

IBAN: HR12

Model: HR64

Poziv na broj : HR 5002-713-OIB

 Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo unutarnjih poslova, http://www.mup.hr

Adresa: Ilica 335, 10000 Zagreb

e-pošta: pitanja@mup.hr

Zakon o privatnoj zaštiti (NN 68/03., 31/10. i 139/10.):

Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima koje mora ispunjavati prostor u kojem se obavlja djelatnost privatne zaštite (NN 29/05. i 86/08.)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti:

Rješenje o odobrenju za obavljanje poslova privatne zaštite

Pravni lijekovi:

Upravni spor

Uvjeti za izdavanje dopuštenja za obavljanje poslova privatne zaštite:

 • ispunjen obrazac Z-2
 • presliku dokaza o obrazovanju i to najmanje nižu stručnu spremu (čuvari), srednje obrazovanje (zaštitari), dok za poslove tehničke zaštite mora biti srednje obrazovanje tehničkog smjera
 • dokaz o općoj (čuvari) ili posebnoj (zaštitari) zdravstvenoj sposobnosti ishođenoj od strane specijalizirane zdravstvene ustanove medicine rada (ne stariji od tri godine za posebnu ili pet godina za opću)
 • uvjerenje ovlaštene Ustanove o završenoj izobrazbi za čuvara ili zaštitara ili dokaz o uvjetima iz članka 21. stavak 2. Zakona o privatnoj zaštiti
 • ispunjen obrazac Z-4 (čuvari i zaštitari) ili Z-5 (zaštitari tehničari)
 • svjedodžba (uvjerenje) o položenom stručnom ispitu za zaštitara/čuvara/zaštitara – tehničara ili dokaz o uvjetima iz članka 21. stavak 1. Zakona o privatnoj zaštiti

Uvjeti za izdavanje iskaznica za zaštitare/ čuvare/ zaštitare-tehničare:

 • ispunjen obrazac Z-2
 • ugovor o radu
 • dvije fotografije dimenzija 35 x 30 mm

Potrebni dokumenti

obrazac Z-2

Naknada

 • 70 HRK državnih biljega (upravna pristojba) ili dokaz o pravu na oslobađanje od upravnih pristojbi + za izdavanje odobrenja za čuvare 650,00 kuna, za zaštitare 950,00 kuna i za zaštitare-tehničare 950,00 kuna, za iskaznice za zaštitare/čuvare/zaštitare-tehničare 70,00 HRK državnih biljega i 50,00 kuna, općom uplatnicom ili Internet bankarstvom

Broj računa za izdavanje dopuštenja za e-plaćanje:

Primatelj: Državni proračun: HR1210010051863000160

IBAN: HR12

Model: HR64

Poziv na broj : HR 5002-RKDP-OIB

Broj računa za izradu iskaznice za e-plaćanje:

Primatelj: Državni proračun: HR1210010051863000160

IBAN: HR12

Model: HR63

Poziv na broj : HR 7005-713-21849

Nadležno tijelo i propisi

Policijske uprave

Zakon o privatnoj zaštiti (NN 68/03., 31/10. i 139/10.)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti:

Rješenje o dopuštenju za obavljanje poslova privatne zaštite

Iskaznica za zaštitare/čuvare/zaštitare-tehničare

Pravni lijekovi:

Upravni spor

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.