Slovenija

Informacije objavljene na ovim stranicama prikupljene su iz više izvora i podložne su promjenama. Njihova svrha je olakšati vam snalaženje u administrativnim postupcima nužnim za poslovanje u Sloveniji. Objavljeni podaci su informativne prirode, a za dobivanje mjerodavnih i konačnih informacija potrebno se obratiti slovenskim nadležnim tijelima.

Kako bi ove upute bile što preglednije, sve detaljne informacije nalaze se na izvornim internetskim stranicama njemačkih nadležnih tijela, do kojih vode poveznice crvene boje. Molimo obratite pažnju i na te sadržaje!


Direktiva 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu primjenjuje se na području zemalja Europskog gospodarskog prostora (EU + Island, Norveška, Lihtenštajn) i, među ostalim, poduzetnicima omogućava lakše prekogranično pružanje usluga. Prekogranično pružanje usluga odnosi se na obavljanje povremenih i privremenih poslova u nekoj drugoj državi članici, bez potrebe registriranja sjedišta. Odlazak na izvršavanje ugovorenog građevinskog posla, ili posla montaže u drugu državu članicu bi bio jedan od primjera prekograničnog pružanja usluga.

Poslovni nastan u Sloveniji (registracija podružnice, trgovačkog društva, obrta…)

Ako ste već poslovno nastanjeni u Republici Hrvatskoj, možete ugovarati poslove s naručiteljima iz Slovenije i odrađivati ih preko matičnog hrvatskog poslovnog subjekta.

U Sloveniji neće biti potrebno ostvariti poslovni nastan registracijom trgovačkog društva, podružnice i sl., sve dok legalno poslujete u Hrvatskoj, a u Sloveniji ne namjeravate trajno obavljati djelatnost.

Za određene djelatnosti je ovakva sloboda pružanja usluga izrijekom isključena.

Prije odlaska na odrađivanje ugovorenih poslova u Sloveniju, potrebno je ispuniti određene administrativne obveze. Njihov pregled slijedi u nastavku.

Dokumenti iz RH

Prije odlaska na izvršenje posla, neke dokumente morate pribaviti od hrvatskih nadležnih tijela:

EU potvrda

EU potvrda služi kao dokaz ostvarenog poslovnog nastana u Hrvatskoj te uvjerenje da nositelju nije izrečena zabrana obavljanja profesije.

Potvrda A1

Prije upućivanja radnika na obavljanje poslova, potrebno je za sve upućene radnike pribaviti potvrdu A1. Ona služi kao dokaz da se radnicima uredno plaćaju doprinosi za mirovinsko osiguranje u Hrvatskoj te stoga ne postoji potreba za njihovim plaćanjem u Sloveniji.

Ukoliko se ne udovoljava uvjetima za izdavanje potvrde A1, hrvatski poslodavac će plaćati doprinose prema slovenskim propisima.

PDV ID broj

Prije nego što isporučite dobra ili pružite usluge vašem poslovnom partneru u EU, trebate ga zatražiti njegov PDV (VAT) ID broj, kojim se koristi prilikom isporuka odnosno stjecanja dobara i usluga. Provjera valjanosti istog je bitna, jer ukoliko vaš poslovni partner nema valjani PDV ID broj, vaša isporuka dobara ili usluga ne može biti oslobođena od PDV-a.

Ugovor o radu

Ugovor/aneks ugovora o radu upućenog radnika (na period duži od 30 dana) mora biti sastavljen u skladu s čl.18. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17).

Obveze prema slovenskim tijelima

Porezni broj

Prije započinjanja pružanja usluga fizička ili pravna osoba treba u Republici Sloveniji zatražiti izdavanje slovenskog poreznog broja.

Obavijest nadležnim tijelima o prekograničnom pružanju usluga

U slučaju reguliranih djelatnosti, prije samog obavljanja djelatnosti, morate obavijestiti nadležno tijelo o svojoj namjeri pružanja usluga. U većini slučajeva će samo biti potrebno dokazati stručne kvalifikacije (popis “Professions”), no to nije univerzalno pravilo. Zato treba provjeriti uvjete za pojedinu djelatnost sa sljedeća tri popisa:

Popis aktivnosti za područje graditeljstva je dostupan ovdje.

Obavijest o upućivanju

Najkasnije 1 dan prije započinjanja pružanja usluga, a nakon pribavljenog odobrenja od nadležnog tijela potrebno je zahtjev uputiti Slovenskom zavodu za zapošljavanje na propisanom elektronskom obrascu.

Plaće, radno vrijeme, uvjeti rada, specifičnosti slovenskog tržišta

Na radnike koji se upućuju u Sloveniju primjenjuju se slovenski propisi i kolektivni ugovori vezano uz plaće, radno vrijeme i uvjete rada, za razdoblje dok to upućivanje traje.

Također morate poštovati slovenske uvjete za zaštitu na radu.

Kopija ugovora između naručitelja i pružatelja usluge, odnosno kopija akta o upućivanju te prijevod na slovenski jezik, potvrda o obavljenoj prijavi početka pružanja usluga, izvadci ugovora o radu te njihov prijevod na slovenski jezik, izvadci platnih lista, evidencija radnog vremena, dokazi o isplaćenim plaćama ili izvadci jednakovrijednih dokumenata za sve upućene radnike i obrasci A1 trebaju uvijek biti dostupni nadzornim tijelima na mjestu pružanja usluga.

Za boravak radnika u Sloveniji duži od 90 dana, prije isteka 90-dnevnog dopuštenog boravka u upravnoj jedinici, prema mjestu namjeravanog boravka, radnik mora prijaviti boravak radi zaposlenja ili rada.

Preporučljivo je da izaslani radnici kod sebe uvijek imaju, potvrdu A1 i europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO).

Kontakt

Dodatne i mjerodavne informacije o svim propisanim uvjetima za pružanje usluga i poslovanje u Sloveniji moguće je dobiti preko slovenske jedinstvene kontaktne točke. Njihova uloga je pružanje pomoći poduzetnicima iz drugih država članica, pri čemu surađuju sa slovenskim nadležnim tijelima. Ukoliko se radi o prekograničnom pružanju usluga, ključni termin za pregledavanje informacija je “cross-border”.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.