Turističke usluge u seljačkom gospodarstvu ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Turističke usluge u seljačkom gospodarstvu ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Od 1. siječnja 2018. na snazi je novi Zakon o pružanju usluga u turizmu.

– poljoprivredne, šumarske, športsko rekreativne, edukativne i slične aktivnosti koje su vezane uz seljačko gospodarstvo (sudjelovanje u poljoprivrednim aktivnostima kao što su berba voća i povrća, ubiranje ljetine i sl., lov i ribolov, vožnja kočijom, čamcem, biciklom, jahanje, pješačenje i slične aktivnosti kao i iznajmljivanje sredstava, pribora i opreme za te aktivnosti, provođenje programa kreativnih i edukativnih radionica vezanih za poljoprivredu, tradicijske obrte i sl., prezentacija poljoprivrednoga gospodarstva te prirodnih i kulturnih vrijednosti u okviru istog, posjete registriranim privatnim etnozbirkama i sl.) za najviše 80 turista istodobno

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Nositelj ili član obiteljskoga poljoprivrednoga gospodarstva, odnosno šumoposjednik dužan je ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje turističkih usluga na seljačkom gospodarstvu od nadležnog ureda prema mjestu pružanja usluga uz ispunjavanje sljedećih uvjeta:

 • da je obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva, odnosno Upisnik šumoposjednika
 • da podnositelj zahtjeva ima pravo korištenja objekta i/ili zemljišta na kojem će pružati turističke usluge
 • da su ispunjeni uvjeti za pružanje turističke usluge propisani posebnim propisom (ukoliko su propisani za pojedinu uslugu)

Potrebni dokumenti

 1. Preslika osobne iskaznice nositelja ili člana poljoprivrednog gospodarstva
 2. Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 3. Pravo korištenja objekta i/ili zemljišta (soba, apartman, kuća, kamp, izletište, kušaonica)

Naknada

Upravna pristojba

 • za zahtjeve koji se podnose Gradu Zagrebu 20 HRK
 • za rješenja koja izdaje Grad Zagreb 50 HRK
 • za rješenja koja izdaju Uredi državne uprave u županijama 35 HRK

Plaćanje upravnih pristojbi:

 • izravno na propisani račun neovisno o iznosu pristojbe
 • u iznosu do 100 kuna može se platiti i u državnim biljezima

Podaci za e-plaćanje upravne pristojbe:

– popuniti prema podacima navedenim uz nadležno tijelo kojem je podnesen zahtjev za ishođenje rješenja – podaci za uplatu upravne pristojbe

E-POSTUPAK za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje turističkih usluga u seljačkom gospodarstvu ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

 • Obrazac izjave se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac izjave se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve skenirano u PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Rješenje za pružanje usluga može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 60 dana od uredno podnesenog zahtjeva (u slučajevima kada se provodi posebni ispitni postupak (očevid)).
 • Nakon ishođenja rješenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost. (izvršnog rješenja)

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje turističkih usluga u seljačkom gospodarstvu ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: Uredi državne uprave u županiji, Gradski ured Grada Zagreba, Jedinstvena kontaktna točka

s naslovom: e-zahtjev – turističke usluge u seljačkom gospodarstvu ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Nadležno tijelo i propisi

Uredi državne uprave u županiji, Gradski ured Grada Zagreba prema mjestu pružanja usluge

Propisi

Zakon o pružanju usluga u turizmu – neslužbeno pročišćeni tekst (NN 68/07, 88/10, 30/14, 89/14, 152/14)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o odobrenju za pružanje turističkih usluga na seljačkom gospodarstvu

Pravni lijekovi

Protiv rješenja nadležnog ureda može se izjaviti žalba Ministarstvu turizma

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge. (Ukoliko imate upit, molimo da koristite obrazac za kontakt na vrhu stranice.)