Turistički animatori

Turistički animatori

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Pravna ili fizička osoba za pružanje usluga turističkog animatora može koristiti osobu koja ima poslovnu sposobnost i najmanje srednju stručnu spremu.

Potrebni dokumenti

  • dokaz da osoba ima najmanje srednju stručnu spremu (svjedodžba),
  • dokaz da je državljanin Republike Hrvatske odnosno državljanin država Europske unije i Europskog gospodarskog prostora (domovnica, osobna iskaznica)
  • dokaz o poslovnoj sposobnosti (Centar za socijalni rad).

informacije u slučaju e-plaćanja dostupne su u uredima državne uprave u županijama, odnosno Gradu Zagrebu

Naknada

Nema

Propisi

Zakon o pružanju usluga u turizmu – neslužbeno pročišćeni tekst (NN 68/07, 88/10, 30/14, 89/14)

Je li vam ova stranica bila korisna? Molimo unesite svoje komentare i prijedloge.