Turistički pratitelji

Turistički pratitelji

Od 1. siječnja 2018. na snazi je novi Zakon o pružanju usluga u turizmu.

Uvjeti za pružanje usluge

  • položen ispit za turističkog pratitelja

Potrebni dokumenti

  1. dokaz da je državljanin Republike Hrvatske odnosno državljanin država Europske unije i Europskog gospodarskog prostora (domovnica, osobna iskaznica)
  2. dokaz da osoba ima najmanje srednju stručnu spremu (svjedodžba),
  3. dokaz o poslovnoj sposobnosti (Centar za socijalni rad)

Naknada

cijena tečaja i polaganja ispita

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo turizma

Zakon o pružanju usluga u turizmu – neslužbeno pročišćeni tekst (NN 68/07, 88/10, 30/14, 89/14, 152/14)

Pravilnik o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (NN 50/08,120/08)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Uvjerenje o položenom ispitu

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge. (Ukoliko imate upit, molimo da koristite obrazac za kontakt na vrhu stranice.)