Turističko ronjenje

Turističko ronjenje mogu pružati pravne i fizičke osobe tj.

a) trgovačka društva, zadruge, trgovci pojedinci i obrtnici, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj Konfederaciji koji su registrirani za pružanje usluga u turizmu te

b) javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima na svom području, registrirane za obavljanje podvodnih aktivnosti, pod uvjetima propisanim Zakonom i drugim posebnim propisima kojima se regulira obavljanje podvodne aktivnosti ako je ronjenje namijenjeno turistima roniocima u svrhu rekreacije i razgledavanja podmorja i  to:

  1. organizirano ronjenje
  2. vođeno ronjenje
  3. organiziranje probnih urona i tečajeva ronjenja
  4. prijevoz turista ronioca na ronilačku lokaciju
  5. prihvat, čuvanje i održavanje ronilačke opreme turista
  6. iznajmljivanje ronilačke opreme (oprema za disanje pod vodom, ronilačko odijelo i slično)
  7. punjenje posuda pod tlakom dišnim plinovima za potrebe turista
  8. druge slične usluge za potrebe turista.

Uvjeti za pružanje usluga

Na pružanje usluga turističkog ronjenja iz točaka 1. – 4. primjenjuju se na odgovarajući način odredbe članka 93. Zakona o pružanju usluga u turizmu

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo turizma

Propisi

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.