Voditelj putovanja

Uvjeti za pružanje usluge

  • državljanin Republike Hrvatske i državljanin druge države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije
  • najmanje završena srednja škola
  • prilikom pružanja usluga na vidljivom mjestu mora nositi oznaku s naznakom »voditelj putovanja« i svojim imenom i prezimenom

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo turizma

Propisi:

Zakon o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine, broj 130/17)

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.