Znanstveno istraživanje

Znanstveno istraživanje

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

  1. Dopusnica za obavljanje znanstvene djelatnosti izdat će se privatnoj znanstvenoj organizaciji koja zatraži izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, ako u postupku ispunjavanja nužnih uvjeta za obavljanje znanstvene djelatnosti Agencija za znanost i visoko obrazovanje donese pozitivnu akreditacijsku preporuku za obavljanje znanstvene djelatnosti.

 

Potrebni dokumenti

  1. Uz zahtjev za izdavanje dopusnice podnositelj zahtjeva dostavlja:
  2. osnivački akt;
  3. elaborat o obavljanju znanstvene djelatnosti koji sadrži višegodišnji strateški program znanstvenih istraživanja u znanstvenome području za koje se traži izdavanje dopusnice
  4. dokaze o odgovarajućem prostoru i opremi za provedbu strateškog programa znanstvenih istraživanja;
  5. dokaze o osiguranom potrebnom broju znanstvenika izabranih u odgovarajuće znanstveno zvanje ili s odgovarajućim brojem znanstvenih radova potrebnih za izbor u odgovarajuće znanstveno zvanje, radi provedbe predloženog strateškog programa znanstvenih istraživanja sukladno članku 5. ovog Pravilnika;
  6. dokaze o osiguranim potrebnim sredstvima za rad znanstvene organizacije

 

Naknada

Nema

 

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Donje svetice 38, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 4569-000

 

Agencija za znanost i visoko obrazovanje

Donje svetice 38, Zagreb

 

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09)

 

Pravilnik o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice (NN 83/10)

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Dopusnica za obavljanje djelatnosti