Dodjela EIC oznaka

Potrebni dokumenti

Ispravno popunjen zahtjev za dodjelu EIC oznake

Obrazac zahtjeva za dodjelu EIC oznaka

Naknada

Nema naknade

Nadležno tijelo i propisi

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.

Hrvatski ured za izdavanje EIC oznaka

Kupska 4, 10000 Zagreb

clio@hops.hr

Zakon o tržištu električne energije

Izmjene i dopune Pravilnika o uravnoteženju elektroenergetskog sustava

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Potvrda o dodijeljenoj EIC oznaci

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.