Dodjela prekograničnih prijenosnih kapaciteta

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

  1. Ishođena EIC kod od hrvatskog ureda za izdavanje EIC oznaka
  2. Registracija za obavljanje energetskih djelatnosti pri HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

– dozvola

  1. Sklopljen Ugovor o električnoj energiji uravnoteženja sa HRVATSKIM OPERATEROM PRIJENOSNOG SUSTAVA
  2. Sklopljen Sporazum o reguliranju međusobnih odnosa na tržištu električne energije sa HRVATSKIM OPERATOROM TRŽIŠTA ENERGIJE
  3. Instrument osiguranja plaćanja

Potrebni dokumenti

1. Ispravno popunjen Zahtjev za sudjelovanje u dodjeli prekograničnih prijenosnih kapaciteta u dva primjerka

2. Preslika ugovora o uravnoteženju pod uvjetom da HRVATSKI OPERATER PRIJENOSNOG SUSTAVA

d.o.o. nije supotpisnik takvog ugovora;

3. Izvadak iz sudskog registra (ili drugog relevantnog tijela) Trgovačkog suda subjekta ne stariji od šezdeset (60) dana;

4. Dokument kojim se potvrđuje da je zakonski predstavnik ovlastio potpisnika zahtjeva (u slučajevima u kojima Zahtjev nije potpisan od strane zakonskog ovlaštenog predstavnika);

5. Bankovno jamstvo ili depozit u iznosu od 150.000 HRK ili 19.480 EUR

Naknada

Bankovno jamstvo ili depozit u iznosu od 150.000 HRK ili 19.480 EUR

Broj računa za e-plaćanje:

Primatelj:

IBAN: ZABA IBAN HR0623600001102389257

Poziv na broj:

Nadležno tijelo i propisi

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.

HOPS, dražbeni ured

Kupska 4, Zagrreb

capacity-office@hops.hr

Zakon o tržištu električne energije (NN 22/13)

Pravilnik o dodjeli i korištenju prekograničnih prijenosnih kapaciteta

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Obostrano potpisan Zahtjev za sudjelovanje u dodjeli prekograničnih prijenosnih kapaciteta

Pravni lijekovi

Nezadovoljan sudionik dodjele može na rad Operatora prijenosnog sustava u svezi primjene Pravilnika o dodjeli i korištenju prekograničnih prijenosnih kapaciteta podnijeti prigovor HRVATSKOJ ENERGETSKOJ REGULATORNOJ AGENCIJI u roku trideset (30) dana od dana počinjene eventualne nepravilnosti.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.