Humanitarno razminiranje

Pirotehničar

Zahtjevi za poslovni nastan

Kandidat podnosi zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije koji sadržava:

 • dokaz o državljanstvu (u običnoj preslici i neovjerenom prijevodu)
 • dokaz o formalnom obrazovanju (najmanje srednja stručna sprema)
 • dokaz o stručnoj osposobljenosti, odnosno uvjerenje o položenom stručnom ispitu za pirotehničara
 • dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove punjenja i paljenja mina sukladno propisima s posebnim uvjetima rada

Naknade

35 HRK za izdavanje rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije

HR12100110051863000160, model HR64, s pozivom na broj odobrenja: 5002-713-OIB

Opis plaćanja: rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije

Odobrenje

Rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije

Rok: 90 dana (od zaprimanja urednog zahtjeva)

Pravni lijekovi

Mogućnost pokretanja upravnog spora Upravnom sudu u roku od 30 dana od dostave rješenja.

Uvjeti za izdavanje rješenja o izdavanju iskaznice protuminskog djelovanja za obavljanje poslova pirotehničara su da podnositelj zahtjeva:

 • ima najmanje srednju stručnu spremu
 • ima ugovor o radu u punom radnom vremenu s ovlaštenom pravnom osobom i/ili obrtnikom, za obavljanje poslova pirotehničara
 • ima uvjerenje ovlaštene zdravstvene ustanove medicine rada da je duševno, tjelesno i zdravstveno sposoban za poslove punjenja i paljenja mina sukladno propisima s posebnim uvjetima rada
 • uvjerenje o osposobljenosti, odnosno, uvjerenje o položenom stručnom ispitu za pirotehničara
 • nije pravomoćno osuđen ili se protiv njega ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće iz nehaja, koja za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu,
 • nije u posljednje tri godine prije podnošenja zahtjeva pravomoćno osuđen za prekršajno djelo s elementima nasilja,

Naknade

35 HRK za izdavanje iskaznice

HR12100110051863000160, model HR64, s pozivom na broj odobrenja: 5002-713-OIB

Opis plaćanja: izdavanje iskaznice protuminskog djelovanja

110 HRK za izradu iskaznice protuminskog djelovanja

HR 1210010051863000160, model HR 63, s pozivom na broj odobrenja: 5002-713-23027

opis plaćanja: izrada iskaznice protuminskog djelovanja

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ulica grada Vukovara 33, 10000 Zagreb

+385 1 6122 111

pitanja@mup.hr

Zakon o protuminskom djelovanju (NN 110/15118/18)

Pravilnik o osposobljavanju i uvjetima za osposobljavanje pomoćnog djelatnika, pirotehničara, voditelja radilišta i djelatnika kontrole kvalitete (NN 49/18 i 61/19 )

Odobrenje

Rješenje o izdavanju iskaznice protuminskog djelovanja za pirotehničara

Pravni lijekovi

Mogućnost pokretanja upravnog spora nadležnom upravnom sudu u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

 

Pomoćni djelatnik za poslove miniranja

Zahtjevi za poslovni nastan

Kandidat podnosi zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije koji sadržava:

 • dokaz o državljanstvu (u običnoj preslici i neovjerenom prijevodu)
 • dokaz o formalnom obrazovanju (najmanje završena osnovna škola)
 • dokaz o stručnoj osposobljenosti, odnosno uvjerenje o položenom stručnom ispitu za pomoćnog djelatnika
 • dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove punjenja i paljenja mina sukladno propisima s posebnim uvjetima rada

Naknade

35 HRK za izdavanje rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije

HR12100110051863000160, model HR64, s pozivom na broj odobrenja: 5002-713-OIB

Opis plaćanja: rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije

Odobrenje

Rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije

Rok: 90 dana (od zaprimanja urednog zahtjeva)

Pravni lijekovi

Mogućnost pokretanja upravnog spora Upravnom sudu u roku od 30 dana od dostave rješenja.

Uvjeti za izdavanje rješenja o izdavanju iskaznice protuminskog djelovanja za obavljanje poslova pomoćnog djelatnika su da podnositelj zahtjeva:

 • ima najmanje završenu osnovnu školu
 • ima ugovor o radu u punom radnom vremenu s ovlaštenom pravnom osobom i/ili obrtnikom, za obavljanje poslova pomoćnog djelatnika
 • ima uvjerenje ovlaštene zdravstvene ustanove medicine rada da je duševno, tjelesno i zdravstveno sposoban za poslove punjenja i paljenja mina sukladno propisima s posebnim uvjetima rada
 • ima uvjerenje o osposobljenosti, odnosno, uvjerenje o položenom stručnom ispitu za pomoćnog djelatnika
 • nije pravomoćno osuđen ili se protiv njega ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće iz nehaja, koja za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu,
 • nije u posljednje tri godine prije podnošenja zahtjeva pravomoćno osuđen za prekršajno djelo s elementima nasilja,

Naknade

35 HRK za izdavanje iskaznice

HR12100110051863000160, model HR64, s pozivom na broj odobrenja: 5002-713-OIB

Opis plaćanja: izdavanje iskaznice protuminskog djelovanja

110 HRK za izradu iskaznice protuminskog djelovanja

HR 1210010051863000160, model HR 63, s pozivom na broj odobrenja: 5002-713-23027

opis plaćanja: izrada iskaznice protuminskog djelovanja

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ulica grada Vukovara 33, 10000 Zagreb

+385 1 6122 111

pitanja@mup.hr

Zakon o protuminskom djelovanju (NN 110/15118/18)

Pravilnik o osposobljavanju i uvjetima za osposobljavanje pomoćnog djelatnika, pirotehničara, voditelja radilišta i djelatnika kontrole kvalitete (NN 49/18 i 61/19 )

Odobrenje

Rješenje o izdavanju iskaznice protuminskog djelovanja za pomoćnog djelatnika

Pravni lijekovi

Mogućnost pokretanja upravnog spora nadležnom upravnom sudu u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

 

Voditelj radilišta

Zahtjevi za poslovni nastan

Kandidat podnosi zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije koji sadržava:

 • dokaz o državljanstvu (u običnoj preslici i neovjerenom prijevodu)
 • dokaz o formalnom obrazovanju (najmanje srednja stručna sprema)
 • dokaz o stručnoj osposobljenosti, odnosno uvjerenje o položenom stručnom ispitu za voditelja radilišta
 • dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove punjenja i paljenja mina sukladno propisima s posebnim uvjetima rada
 • dokaz o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma

Naknade

35 HRK za izdavanje rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije

HR12100110051863000160, model HR64, s pozivom na broj odobrenja: 5002-713-OIB

Opis plaćanja: izdavanje rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije

Odobrenje

Rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije

Rok: 90 dana (od zaprimanja urednog zahtjeva)

Pravni lijekovi

Mogućnost pokretanja upravnog spora Upravnom sudu u roku od 30 dana od dostave rješenja.

Uvjeti za izdavanje rješenja o izdavanju iskaznice protuminskog djelovanja za obavljanje poslova voditelja radilišta su da podnositelj zahtjeva:

 • ima najmanje srednju stručnu spremu,
 • ima ugovor o radu u punom radnom vremenu s ovlaštenom pravnom osobom i/ili obrtnikom, za obavljanje poslova voditelja radilišta
 • ima uvjerenje ovlaštene zdravstvene ustanove medicine rada da je duševno, tjelesno i zdravstveno sposoban za poslove punjenja i paljenja mina sukladno propisima s posebnim uvjetima rada
 • ima uvjerenje o osposobljenosti, odnosno, uvjerenje o položenom stručnom ispitu za voditelja radilišta
 • nije pravomoćno osuđen ili se protiv njega ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće iz nehaja, koja za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu
 • nije u posljednje tri godine prije podnošenja zahtjeva pravomoćno osuđen za prekršajno djelo s elementima nasilja,
 • poznaje hrvatski jezik i latinično pismo

Naknade

35 HRK za izdavanje iskaznice

HR12100110051863000160, model HR64, s pozivom na broj odobrenja: 5002-713-OIB

Opis plaćanja: izdavanje iskaznice protuminskog djelovanja

110 HRK za izradu iskaznice protuminskog djelovanja

HR 1210010051863000160, model HR 63, s pozivom na broj odobrenja: 5002-713-23027

opis plaćanja: izrada iskaznice protuminskog djelovanja

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ulica grada Vukovara 33, 10000 Zagreb

+385 1 6122 111

pitanja@mup.hr

Zakon o protuminskom djelovanju (NN 110/15118/18)

Pravilnik o osposobljavanju i uvjetima za osposobljavanje pomoćnog djelatnika, pirotehničara, voditelja radilišta i djelatnika kontrole kvalitete (NN 49/18 i 61/19 )

Odobrenje

Rješenje o izdavanju iskaznice protuminskog djelovanja za voditelja radilišta

Pravni lijekovi

Mogućnost pokretanja upravnog spora nadležnom upravnom sudu u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.