Istraživanje novih vrsta eksplozivnih tvari

UVJETI  ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ISTRAŽIVANJA NOVIH VRSTA EKSPLOZIVNIH TVARI

Pravne osobe  ili  obrtnik mogu se  baviti  istraživanjem novih vrsta eksplozivnih tvari ukoliko su proizvođači  eksplozivnih tvari ili ukoliko su  upisani u Upisnik znanstvenih organizacija te ispunjava slijedeće uvjete:

– akt o upisu pravne osobe ili obrta u sudski, odnosno obrtni registar

-podatak o odgovornoj osobi

-podatke o osobama koje će rukovati eksplozivnim tvarima pri proizvodnji (istraživanju)

-opći akt i plan postupanja u slučaju nesreće

-dokaz da su objekti štićeni tjelesnom ili tehničkom zaštitom

-dokaz o posjedovanju skladišta za skladištenje eksplozivnih tvari

-podaci o vrstama eksplozivnih tvari koje će se proizvoditi (istraživati)

-tehnološki elaborat o postupku izrade

-opis sustava vlastite kontrole kvalitete

POTREBNI DOKUMENTI:

Ne postoji obrazac zahtjeva

NAKNADA

 70,00 HRK za odobrenje za istraživanje novih vrsta eksplozivnih tvari

NADLEŽNO TIJELO I PROPISI

Ministarstvo unutarnjih poslova, http://www.mup.hr

Adresa:ulica, poštanski broj, mjesto:Vukovarska 33, 10000 Zagreb

e-pošta: pitanja@mup.hr

Zakon o eksplozivnim tvarima (NN 178/04, 109/07, 67/08, 144/10)

ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Odobrenje za istraživanje novih vrsta eksplozivnih tvari

PRAVNI LIJEKOVI

Upravni spor

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.