Izdavanje odobrenja za održavanje željezničkih vozila

E-POSTUPAK za izdavanje odobrenja za održavanje željezničkih vozila:

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniranom PDF obliku
 • Odobrenje/rješenje za održavanje željezničkih vozila može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati djelatnost.

OBRAZAC Zahtjev za izdavanje odobrenja za održavanje željezničkih vozila

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: uprava.zeljeznice@mmpi.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Potrebni dokumenti:

 • registracija za obavljanje djelatnosti i polica osiguranja kod osiguravajućeg društva
 • akt organizacijskog ustroja
 • dokaz o propisanom sustavu upravljanja dokumentima
 • dokaz o propisanom sustavu za praćenje utjecaja održavanja na sigurnost i pouzdanost željezničkih vozila u prometu
 • dokaz o propisanom sustavu nabave zamjenskih dijelova, materijala i usluga održavanja
 • dokaz o propisanim tehnološkim postupcima sukladnima s propisanim normama
 • dokaz o zaposlenicima s odgovarajućom stručnom osposobljenošću
 • dokaz o potrebnoj infrastrukturi i tehničkoj opremljenost
 • potrebna tehnička dokumentacija i propisani tehnološki postupci za održavanje željezničkih vozila
 • dokaz o raspolaganju s odgovarajućom mjernom i ispitnom opremom
 • dokaz o uspostavljenom propisanom sustavu upravljanja i osiguranja kvalitete
 • dokaz o primjenjivanju normi i UIC objava

Naknada

Upravna pristojba 35 HRK

Broj računa za e-plaćanje:

Korisnik: Državni proračun

Broj računa: HR1210010051863000160

Poziv na broj: HR64 5002-1087-OIB pravne osobe/MB subjekta

Svrha doznake: upravna pristojba – odobrenja za održavanje željezničkih vozila

Nadležno postupovno tijelo:

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb

+385 (0)1 6169 080

uprava.zeljeznice@mmpi.hr

Propisi:

Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava („Narodne novine“, broj 82/13, 18/15, 110/15, 70/17)

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe ovlaštene za održavanje željezničkih vozila („Narodne novine“, broj 99/11, 122/12)

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv rješenja kojim se izdaje odobrenje za održavanje željezničkih vozila nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.