Izdavanje odobrenja za rad žičare

E-POSTUPAK za izdavanje odobrenja za rad žičare:

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniranom PDF obliku
 • Odobrenje/rješenje za rad žičare može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto se dobiva naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Nakon dobivanja odobrenja može se započeti obavljati djelatnost.

OBRAZAC Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad žičare

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: uprava.zeljeznice@mmpi.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Potrebni dokumenti:

– upravitelj žičare dužan je dostaviti sljedeće osnovne podatke o žičari:

 • naziv i lokacija žičare
 • naziv upravitelja žičare (adresa, telefon, faks, mobitel, e-pošta)
 • ime voditelja i zamjenika voditelja žičare
 • vrsta žičare i proizvođač
 • početak rada (datum)
 • uporabna dozvola za žičaru
 • vrsta vozila (kabina, sjedala ili vučni uređaj)
 • projektirana mjesta u ili na vozilu (broj) i kapacitet (broj osoba/sat)
 • projektirana brzina vožnje (m/s), vrijeme vožnje (min), duljina trase (m) i
 • glavni pogon, snaga (kW), oprema za spašavanje (fiksna/prenosiva)

– odobrenje za rad nove žičare:

 • uporabna dozvola
 • sigurnosno izvješće za žičaru
 • EU izjava o sukladnosti i ostali dokumenti koji se odnose na sukladnost podsustava i sigurnosnih komponenata
 • dokumentacija o značajkama žičare koja uključuje potrebne uvjete za rad, uključujući ograničenja rada, nadzor i prilagodbe
 • zapisnik o izvršenom prvom stručno-tehničkom pregledu žičare
 • upute za održavanje i plan održavanja žičare za iduće razdoblje od godine dana
 • ugovor o koncesiji za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra za koje je zakonom određeno da je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku

– odobrenje za rad postojeće žičare:

 • zapisnik o izvršenom godišnjem stručno-tehničkom pregledu žičare
 • potvrda o izvršenom programu održavanja za prethodnu godinu
 • plan održavanja žičare za iduće razdoblje od godine dana
 • odgovarajuće EU izjave o sukladnosti i ostali dokumenti koji se odnose na sukladnost u slučaju većih preinaka i ugradnje podsustava i sigurnosnih komponenata
 • ugovor o koncesiji za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra za koje je zakonom određeno da je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku

Naknada

Upravna pristojba 35 HRK

Broj računa za e-plaćanje:

Korisnik: Državni proračun

Broj računa: HR1210010051863000160

Poziv na broj: HR64 5002-1087-OIB pravne osobe/MB subjekta

Svrha doznake: upravna pristojba – odobrenje za rad žičare

Nadležno postupovno tijelo:

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb

+385 (0)1 6169 080

uprava.zeljeznice@mmpi.hr

Propisi:

Zakon o žičarama („Narodne novine“, broj 96/18)

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv rješenja kojim se izdaje odobrenje za rad žičare nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.