Izrada pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

  1. trgovačko društvo ili obrt registrirani za obavljanje djelatnosti proizvodnje pečata i žigova pri nadležnom trgovačkom sudu ili obrtnom registru
  2. uvjeti za sigurno čuvanje izrađenih pečata, žigova i matrica
  3. odgovorna osoba ili osoba koja rukuje pečatima i žigovima ne smije biti osuđena zbog kaznenog djela iz koristoljublja ili zbog inače nečasnog kaznenog djela koje se goni po službenoj dužnosti, sve dok traju pravne posljedice osude

Potrebni dokumenti

Ne postoji obrazac zahtjeva, već ga stranka sama sastavlja. Uz zahtjev prilaže izvod iz sudskog ili obrtnog registra

Naknada

70 HRK državnih biljega (upravna pristojba)

Broj računa za e-plaćanje: nema

Primatelj: nema

IBAN: nema

Model: nema

Poziv na broj: nema

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo unutarnjih  poslova (http://www.mup.hr, http://www.mup.hr/194939.aspx

Adresa: Ilica 335, 10000 Zagreb

e-pošta: pitanja@mup.hr

  1. Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 33/95.)
  1. Pravilnik za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 93/95.)
  1. Pravilnik o uvjetima za čuvanje izrađenih pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 94/95.)
  1. Zakon o državnom pečatu („Narodne novine“, broj: 33/95.)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o ovlaštenju za obavljanje djelatnosti izrade pečata i žigova s grbom RH

Pravni lijekovi

upravni spor

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.