Maloprodaja pirotehničkih sredstava

UVJETI  ZA PRODAVAONICE  PIROTEHNIČKIH SREDSTAVA

– odobrenje za promet eksplozivnim tvarima

– dokaz o posjedovanju poslovnog prostora (vlastitog ili unajmljenog)

– prodavaonica mora ispunjavati slijedeće uvjete:

– mora biti izgrađena od materijala minimalne otpornosti na požar REI 60, i to zidovi, pod, strop, vrata i prozori ukoliko se nakon radnog vremena prodavaonice eksplozivne tvari iz prodajnog prostora  ne smještaju u skladište eksplozivnih tvari ili priručno skladište

– vrata prodavaonice moraju biti smještena tako da isključivo vode u otvoreni- vanjski prostor

– prodavaonica mora imati 24-satnu tjelesnu ili tehničku zaštitu

– podatke o odgovornoj  osobi koja obavlja poslove prodaje pirotehničkih sredstava koja ispunjava uvjete:

  • ima navršenih 18 godina života,
  • nekažnjavanost i dokaz da se ne vodi kazneni postupak protiv odgovorne osobe

–    ima zdravstvenu sposobnost za rukovanje eksplozivnim tvarima

  • da je stručno osposobljena za rukovanje eksplozivnim tvarima ili je osposobljena za obavljanje poslova pripreme miniranja.
  • poznaje hrvatski jezik i latinično pismo.

POTREBNI DOKUMENTI:

Ne postoji obrazac zahtjeva

NAKNADA

2020,00 kn za odobrenje za prodavaonicu  pirotehničkih sredstava

Primatelj (državni proračun): 10010051863000160

IBAN:HR12

Model: HR64

Poziv na broj odobrenja: 5002-713-MB tvrtke ili OIB

NADLEŽNO TIJELO I PROPISI

Ministarstvo unutarnjih poslova, http://www.mup.hr

Adresa:ulica, poštanski broj, mjesto:Vukovarska 33, 10000 Zagreb

e-pošta: pitanja@mup.hr

Zakon o eksplozivnim tvarima (NN 178/04, 109/07, 67/08, 144/10)

Pravilnik o prostornim, tehničkim i sigurnosnim zahtjevima koje moraju zadovoljiti prodavaonice pirotehničkih sredstava (NN 141/08, 65/10)

ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Odobrenje za prodavaonicu pirotehničkih sredstava

PRAVNI LIJEKOVI

Upravni spor

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.