Obračun električne energije uravnoteženja za otklanjanje neravnoteže u sustavu

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

  1. Ishođena EIC kod od hrvatskog ureda za izdavanje EIC oznaka
  2. Registracija za obavljanje energetskih djelatnosti pri prigovor HRVATSKOJ ENERGETSKOJ REGULATORNOJ AGENCIJI – dozvola

 Potrebni dokumenti

  1. Ispravno popunjen Zahtjev za sklapanjem Ugovora o električnoj energiji uravnoteženja
  2. Izvadak iz sudskog registra (ili drugog relevantnog tijela) Trgovačkog suda subjekta ne stariji od 6 mjeseci
  3. Ovjerena preslika važeće dozvole za obavljanje energetske djelatnosti ne starija od 6 mjeseci
  4. Instrument osiguranja plaćanja

Naknada

Temeljem Metodologije za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja subjektima odgovornim za odstupanje (NN 121/13) HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. objavljuje referentne cijene električne energije uravnoteženja koje se koriste za obračun energije uravnoteženja.

PBZ IBAN HR97 2340 0091 1101 7745 1

Nadležno tijelo i propisi

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.

Kupska 4, Zagreb

capacity-office@hops.hr

Zakon o tržištu električne energije (NN 22/13)

Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava (NN 133/06 i 135/11)

Metodologije za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja subjektima odgovornim za odstupanje (NN 121/13)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Obostrano potpisan Ugovora o električnoj energiji uravnoteženja

Pravni lijekovi

Subjekt Odgovoran Za Odstupanje (SOZO) može Operatoru prijenosnog sustava podnijeti u pisanom obliku prigovor na račun najkasnije osam (8) dana od dana izdavanja računa.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.