Odobrenje za mjesto i vrijeme izvođenja glasnog pucnja

UVJETI ZA MJESTO I VRIJEME IZVOĐENJA  GLASNOG PUCNJA:

– rješenje Ministarstva kojim je pravnoj osobi ili obrtniku odobreno izvođenje glasnog pucnja,

– podatke o mjestu na kojem će se izvoditi glasno pucanje s prikazom udaljenosti od građevina, prometnica i drugih objekata,

– točno vrijeme početka i prestanka izvođenja glasnog pucnja,

– podatke o osobama koje će izvoditi glasno pucanje,

– podatke o vrsti i količini eksplozivnih tvari koje će biti uporabljene za izvođenje glasnog pucanja, s detaljnim prikazom raspodjele ukupne količine po pojedinom izvršenju glasnog pucanja, prikaz mjera i radnji koje će pri izvođenju glasnog pucanja poduzeti radi zaštite života i zdravlja ljudi, njihove imovine i zaštite okoliša,

– suglasnost tijela jedinice lokalne samouprave.

POTREBNI DOKUMENTI:

Ne postoji obrazac zahtjeva,

NAKNADA

70,00 HRK za odobrenje za mjesto i vrijeme izvođenje glasnog pucnja

NADLEŽNO TIJELO I PROPISI

Ministarstvo unutarnjih poslova,http://www.mup.hr

Adresa:ulica, poštanski broj, mjesto:Vukovarska 33, 10000 Zagreb

e-pošta: pitanja@mup.hr

Zakon o eksplozivnim tvarima (NN 178/04, 109/07, 67/08, 144/10)

DOBRENJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Odobrenje za mjesto i vrijeme izvođenja glasnog pucnja

PRAVNI LIJEKOVI

Upravni spor

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.