Provjera ispravnosti stabilnih sustava za dojavu zapaljivih plinova i para

Uvjeti za obavljanje djelatnosti za trgovačko društvo:

  1. Stalno zaposlenu najmanje jednu osobu strojarske ili elektrotehničke struke, najmanje prvostupnik ili viša stručna sprema te jednu osoba tehničke struke najmanje srednje stručne spreme. Svi moraju imati položen stručni ispit za provjeru ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara.
  2. Opremu propisanu člankom 10. Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara.

Potrebni dokumenti

Ne postoji obrazac zahtjeva

Naknada

100 HRK +20 HRK za izdavanje ovlaštenja

Broj računa za e-plaćanje:

Primatelj: Državni proračun: 1001005-1863000160

IBAN: HR12

Model: HR63

Poziv na broj : HR 7005-713-23027

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo unutarnjih poslova, http://www.mup.hr

Adresa: ulica, poštanski broj, mjesto: Vukovarska 33, 10000 Zagreb

e-pošta: pitanja@mup.hr

Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10):

Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12.)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti:

Rješenje o ovlaštenju za ispitivanje ispravnosti stabilnih sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para

Pravni lijekovi:

Upravni spor

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.