Usluge u Republici Hrvatskoj

Jedinstvena kontaktna točka za usluge

PSC – Point of single contact na jednom mjestu pruža poslovne informacije o administrativnim uvjetima pristupu hrvatskom tržištu usluga.

Poslovni nastan

Sloboda prekograničnog pružanja usluga na privremenoj i povremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj.

Sloboda pružanja usluga

Odsutnost stalnog i kontinuiranog sudjelovanja u gospodarskom životu države članice domaćina.

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Informacije nadležnih tijela o uvjetima za obavljanje pojedinih djelatnosti.

E-registar

Propisi i regulativa na jednom mjestu