Point of Single Contact for Services

Pokretanje poslovanja

Prekogranično pružanje usluga

Stručne kvalifikacije

Trgovačka društva Vođenje 1 Prestanak 1
Osnivanje d.o.o. Vođenje 2 Prestanak 2
Osnivanje j.d.o.o. Vođenje 3 Prestanak 3
Osnivanje podružnice Vođenje 4 Prestanak 4
Osnivanje obrta Vođenje 5 Prestanak 5

Uvjeti za djelatnosti

Vođenje poslovanja

Prestanak poslovanja

Prekogranično 1 Stručne 1 Uvjeti 1
Prekogranično 2 Stručne 2 Uvjeti 2
Prekogranično 3 Stručne 3 Uvjeti 3
Prekogranično 4 Stručne 4 Uvjeti 4
Prekogranično 5 Stručne 5 Uvjeti 5

Ne znate odakle početi? Pomoći će Vam naš vodič za korisnike.

Novosti

Saznajte koja olakšanja je donijela liberalizacija tržišta usluga.

Did you find this page helpful? Give us your feedback.