Obrt

Osnivanje obrta

Obrt možete osnovati na više načina:

 • putem online servisa START
 • putem online servisa e-Obrt
 • fizičkim dolaskom u nadležno registarsko tijelo – upravno tijelo u županiji, odnosno u ured Grada Zagreba

Obrti mogu biti:

 • slobodni obrt – za obavljanje se kao uvjet ne traži ispit o stručnoj osposobljenosti ili majstorski ispit
 • vezani obrt – za obavljanje se kao uvjet traži ispit o stručnoj osposobljenosti, odgovarajuća srednja stručna sprema ili majstorski ispit
 • povlašteni obrt – smije se obavljati samo na temelju povlastice, odnosno dozvole koju izdaje nadležno ministarstvo, odnosno drugo nadležno tijelo za određenu djelatnost.

START – online pokretanje poslovanja i za obrtnike

Poduzetnici u Hrvatskoj svoje poslovanje odnosno poslovni nastan mogu pokrenuti u nekoliko dana, putem digitalnog servisa Vlade Republike Hrvatske – START. Radi se o informacijskom sustavu koji omogućuje brzo i jednostavno pokretanje poslovanja elektroničkim putem za trgovačka društva i obrt. Usluga je dostupna putem sustava e-Građani, a osnovni preduvjet korištenja je posjedovanje vjerodajnice sigurnosne razine 4, što podrazumijeva elektroničku osobnu iskaznicu ili FINA-in certifikat.

e-Obrt – aplikacija za internetsku registraciju obrta

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta pruža elektroničku uslugu e-Obrt. Ova usluga dostupna je putem sustava e-Građani, kroz koji sadašnji ili budući obrtnici mogu podnijeti prijavu za osnivanje obrta, ili upisati statusne promjene bez odlaska u nadležna registarska tijela. Za dobivanje službenih dokumenata također nije potrebno odlaziti u nadležna registarska tijela, već obrtnik svoju obrtnicu, rješenje o otvaranju obrta i izvadak iz Obrtnog registra može dobiti putem svog osobnog korisničkog pretinca.

Potrebna dokumentacija

 • dokaz o identitetu (preslika osobne iskaznice ili putovnice)
 • dokaz o udovoljavanju posebnim zdravstvenim uvjetima (za određene djelatnosti)
 • dokaz o pravu korištenja prostora (kada je za obavljanje obrta potreban prostor)
 • za vezane obrte: dokaz o odgovarajućoj srednjoj stručnoj spremi, položenom majstorskom ispitu ili ispitu o stručnoj osposobljenosti (ukoliko podnositelj zahtjeva ne ispunjava poseban uvjet stručne osposobljenosti, odgovarajućeg srednjeg strukovnog obrazovanja ili položenog majstorskog ispita, može obavljati vezani obrt ako na tim poslovima zaposli osobu, u punom radnom vremenu, koja udovoljava tom uvjetu)
 • dozvola za rad za strance iz trećih država (države izvan Europskog gospodarskog prostora)
 • važeća potvrda o prijavi boravišta (za osobe koje imaju prijavljeno boravište).

Naknada

Upravna pristojba za osnivanje obrta iznosi 250 kuna, a naknada za izdavanje obrtnice se ne naplaćuje.

Ukoliko se upisuje obrt bez početka obavljanja, nakon upisa u Obrtni registar obrtnik je dužan početi obavljati obrt u roku od godine dana, a najkasnije osam dana prije početka rada obvezan je prijaviti početak obavljanja obrta.

Prijave

Obrt je potrebno prijaviti na:

 • Poreznu upravu (prema sjedištu obrta) – u roku od 8 dana od početka obavljanja djelatnosti,
 • Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) – u roku od 24 sata od početka obavljanja djelatnosti,
 • Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) – u roku od 8 dana od početka obavljanja djelatnosti.

Sve navedene prijave objedinjene su putem online servisa START koji sve postupke objedinjava u jednom koraku.

Da bi mogli započeti obavljanje djelatnosti, ugostitelji, trgovci, prijevoznici i drugi obrtnici za koje je to posebnim propisima određeno, trebaju prije početka obavljanja obrta pribaviti rješenje o minimalnim tehničkim uvjetima za prostor odnosno koncesiju za obavljanje djelatnosti odnosno odobrenje za rad.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.