Prestanak poslovanja

Your Europe

Trgovačko društvo može se zatvoriti odnosno prestaje postojati brisanjem iz sudskog registra. Pritom se mogu provesti likvidacija ili stečaj.

Likvidacija je dobrovoljna i provodi se kada je imovina društva dovoljna za podmirenje svih obveza društva.

Stečaj se provodi kada postoje stečajni razlozi, odnosno nesposobnost za plaćanje i prezaduženost trgovačkog društva.

Ukoliko se pokrene likvidacija i ustanovi da društvo ipak nema dovoljnu imovinu za podmirenje svih obveza društva, postupak se nastavlja kao u slučaju stečaja.

Premda se često koristi termin „mirovanje“ trgovačkog društva, pod kojim se smatra da društvo ne posluje, u tom slučaju društvo i dalje postoji kao pravni subjekt te je podložno svim propisima i obvezama koje proizlaze ih postojanja društva.

Trgovačko društvo može prestati silom zakona i na temelju posebne sudske odluke ukoliko tri godine za redom nije predalo godišnja financijska izvješća.

Datum ažuriranja: 30. studenoga 2020.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.