Prekogranično pružanje usluga u RH

Your Europe
Ukoliko imate poslovni nastan u drugoj EU/EGP državi, imate slobodu pružanja usluga u Hrvatskoj, bez obvezne registracije. Dakle, možete ugovarati poslove s naručiteljima iz Hrvatske i odraditi te poslove izravno, preko matičnog poslovnog subjekta.

Sloboda prekograničnog pružanja usluga primjenjuje se na široki segment privatnih tržišnih usluga kao što su profesionalne i poslovne usluge, IT sektor, kreativne industrije, trgovina, graditeljstvo, turizam, ugostiteljstvo, posredovanje u prometu nekretnina, privatne usluge u obrazovanju, kulturi i socijalnoj skrbi, razne slobodne profesije, kao i novi poslovni modeli. S druge strane, za određene djelatnosti je sloboda pružanja usluga na cijelom unutarnjem tržištu isključena.

Sloboda pružanja usluga znači odsutnost stalnog i kontinuiranog sudjelovanja u gospodarskom životu države članice domaćina. Kriteriji za razlikovanje trajnog i privremenog/povremenog pružanja usluga dio su sudske prakse Suda Europske unije: povremenost trajanja (periodičnost), učestalost (redovitost, regularnost) i stalnost (neprekidnost, kontinuiranost).

Razlikovanje je moguće definirati tek od slučaja od slučaja. Pritom se uzimaju u obzir svi navedeni sudski kriteriji.

Čak i ukoliko se usluga pruža više godina, nadležna državna tijela i dalje ne mogu jasno zaključiti da je nužan poslovni nastan. Dakle, i dalje vrijedi sloboda pružanja usluga. Čak i ukoliko se usluge pružaju privremeno i povremeno, pružatelj usluge može imati neku vrstu uredske poslovne infrastrukture u Hrvatskoj, premda još nema registriran poslovni nastan u Hrvatskoj.

Sloboda pružanja usluga jamči da se ne smiju određivati opća vremenska ograničenja radi razlikovanja između trajnog pružanja usluga (poslovni nastan) i povremenog/privremenog pružanja usluga. Poslovni nastan zahtijeva integraciju u gospodarstvo države članice sa stalnom infrastrukturom.

Može se zaključiti kako pružatelj usluga, koje su u domeni Direktive o uslugama, ima slobodu prekograničnog pružanja usluga u Hrvatskoj, ukoliko već ima registrirani poslovni nastan u bilo kojoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora (EGP). Sloboda pružanja usluga jamči pružatelju usluge da donese slobodnu odluku kad se želi trajno integrirati na tržište usluga.

Obveze

Obveze vezane za djelatnost

Porezne obveze

Radne obveze

  • Radnicima koje će poslodavac slati u Hrvatsku potrebna je Potvrda A1 (koju dobivaju u matičnoj državi, pri tijelu nadležnom za mirovinsko osiguranje: Your Europe> Work & Retirement), kao dokaz o plaćanju obveznih doprinosa za mirovinsko osiguranje u matičnoj zemlji.
  • Budući se radi o upućenim radnicima, zaposlenicima neće trebati dozvole za boravak i rad. Ipak, morate podnijeti izjavu o upućivanju.
  • Morate poštovati hrvatske propise o minimalnoj plaći, radnom vremenu, dnevnom i tjednom odmoru te zaštiti na radu.
  • U slučaju boravka duljeg od 3 mjeseca, potrebno je prijaviti privremeni boravak policijskoj upravi ili postaji, sukladno mjestu boravka.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.