Prekogranično pružanje usluga

Your Europe
Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a, omogućena je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj.

Dakle, možete ugovarati poslove s naručiteljima iz Hrvatske i odraditi te poslove izravno, preko matičnog poslovnog subjekta.


Obveze

Obveze vezane za djelatnost

Porezne obveze

Radne obveze

  • Detaljne informacije
  • Radnicima koje će poslodavac slati u Hrvatsku potrebna je Potvrda A1 (koju dobivaju u matičnoj državi, pri tijelu nadležnom za mirovinsko osiguranje: Your Europe> Work & Retirement), kao dokaz o plaćanju obveznih doprinosa za mirovinsko osiguranje u matičnoj zemlji.
  • Budući se radi o upućenim radnicima, zaposlenicima neće trebati dozvole za boravak i rad. Ipak, morate podnijeti izjavu o upućivanju.
  • Morate poštovati hrvatske propise o minimalnoj plaći, radnom vremenu, dnevnom i tjednom odmoru te zaštiti na radu.
  • U slučaju boravka duljeg od 3 mjeseca, potrebno je prijaviti privremeni boravak policijskoj upravi ili postaji, sukladno mjestu boravka.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.