Uvjeti za djelatnosti

Your Europe

Uvjeti za obavljanje djelatnosti ovise o pojedinom sektoru odnosno profesiji.

U mnogim slučajevima razlikuje se opseg zahtjeva za prekogranično pružanje usluga (na privremenoj i povremenoj osnovi) u odnosu na trajnu osnovu (uz poslovni nastan). Također, za niz profesija omogućeno je priznavanje relevantne stručne kvalifikacije.

Nepostojanje sektorskih uvjeta

Uvjeti za obavljanje djelatnosti ne postoje za mnoge poslovne usluge (npr. savjetovanje, marketing, odnosi s javnošću, dizajn, IT, računovodstvo i sl.). Za pružanje navedenih usluga nije potrebno ishoditi odobrenje.

Postojanje sektorskih uvjeta

Za mnoge djelatnosti potrebno je provjeriti i ispuniti sektorske zahtjeve za pružanje usluga. Pritom su predaja dokumentacije i ishođenje odobrenja za većinu djelatnosti omogućeni putem e-pošte, dok se u sve više slučajeva nastavljaju razvijati prekogranično dostupne e-usluge. Konkretne informacije opisane su u nastavku.

Zasad su dostupne e-usluge za sljedeće djelatnosti i profesije:

Katalog e-usluga

Informacije nadležnih tijela o uvjetima za djelatnosti


Profesionalne i poslovne usluge


Graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštita okoliša


Trgovina


Turizam, ugostiteljstvo, smještaj


Socijalne usluge


Energetika


Promet


Ostalo

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.