Trgovačka društva

Trgovačko društvo se kao pravna osoba upisuje u sudski registar.

Trgovačko društvo (d.o.o. ili j.d.o.o.) i obrt možete pokrenuti elektroničkim putem putem usluge START.

Osnivanje trgovačkog društva i dalje možete obaviti u bilo kojem uredu javnog bilježnika. Javni bilježnik može sam obaviti proces registracije društva.

 

U Hrvatskoj se može osnovati društvo kapitala ili društvo osoba.

Društvo kapitala:

društvo s ograničenom odgovornošću

jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću

dioničko društvo

Društvo osoba:

javno trgovačko društvo

komanditno društvo

gospodarsko interesno udruženje

Može se osnovati i podružnica.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.