Pokretanje poslovanja

Your Europe

Imate slobodu poslovnog nastana u Hrvatskoj ukoliko ste iz EU/EGP države ili iz treće zemlje.

Poslovni nastan pritom može biti kroz pravni oblik obrta ili trgovačkog društva, odnosno podružnice.

Ukoliko već imate registrirani poslovni nastan u bilo kojoj EU/EGP državi, imate slobodu prekograničnog pružanja usluga koja na privremenoj i povremenoj osnovi vrijedi za određene djelatnosti. U takvim slučajevima nemate obvezu registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj.

Ipak, važno je provjeriti postoje li uvjeti ishođenja odobrenja za uslužne djelatnosti.


Hrvatski državljani

Kroz sustav START omogućeno je elektroničko pokretanje poslovanja za obrte i trgovačka društva (d.o.o. i j.d.o.o.), u jednom koraku, bez fizičke prisutnosti pri bilo kojem tijelu. Pritom nema pečata ili bilježničke ovjere. Naknada je snižena i također se elektronički plaća. Do registracije čeka se nekoliko dana.

Javnobilježnička ovjera nije potrebna kroz sustav START ukoliko se radi o ponuđenom standardiziranom osnivačkom aktu.

e-usluga START

Uvjeti za pristup

  • aktivan Osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani.
  • hrvatski državljani koji posjeduju e-osobnu iskaznicu (razina sigurnosti 4) koja se fizičkim putem podiže na MUP-u,
  • čitač kartice i instalacija odgovarajućeg programskog paketa zajedno s aktivacijom e-osobne,

Uvijek je dostupna korisnička podrška.

Javite nam koliko Vam je trebalo da pokrenete posao i Vaše korisničko iskustvo.

Za osnivanje ostalih vrsta trgovačkih društava osnivanje je moguće uz podršku Hitro.hr servisa i javnog bilježnika.


EU/EGP + strani državljani

Obzirom da je sustav START za elektroničko pokretanje poslovanja zasad dostupan samo za hrvatske državljane, državljani drugih država mogu registrirati trgovačko društvo fizičkim odlaskom na Hitro.hr servis ili na trgovački sud, kao i kod javnog bilježnika.


Možda vas zanima:

Promjena pravnog oblika – preoblikovanje trgovačkog društva

Zatvaranje poduzeća – prestanak društva u skraćenom postupku, bez likvidacije


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (za sustav START i obrte)

Radnička 80

10000 Zagreb

+385 1 3717 111

javnost@mingor.hr

Ministarstvo pravosuđa i uprave (za trgovačka društva)

Ulica grada Vukovara 49

10 000 Zagreb

+385 1 3714 580

pitanja@mpu.hr

Zakon o trgovačkim društvima

(NN 111/9334/99121/99 – vjerodostojno tumačenje, 52/00 – Odluka USRH, 118/03107/07146/08137/09152/11 – pročišćeni tekst, 111/1268/13110/15 i 40/19)

Zakon o sudskom registru (NN 1/9557/961/9830/9945/9954/0540/0791/1090/11,148/1393/14110/15 i 40/19)

Pravilnik o poduzimanju radnji u postupku osnivanja trgovačkih društava na daljinu (NN 65/19)

Pravilnik o načinu upisa u sudski registar (NN 121/19)

Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za davanje izjave o nepostojanju nepodmirenih dugovanja na osnovi poreza te doprinosa za mirovinsko, odnosno zdravstveno osiguranje kao ni dugovanja za neto plaće radnicima (NN 22/12)

Zakon o obrtu (NN 143/13, 127,19, 41/20)


Datum ažuriranja: 8. prosinca 2020.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.