Pokretanje poslovanja

Your Europe

Poslovni nastan – Registracija i pokretanje poslovanja u Hrvatskoj

Poslovni nastan odnosno registracija i pokretanje poslovanja u Hrvatskoj imaju više opcija. Potrebno je provjeriti i uvjete za pojedine uslužne djelatnosti.

Prva opcija:

Ukoliko već imate registrirani poslovni nastan u bilo kojoj državi EU-a/EGP-a, imate slobodu prekograničnog pružanja usluga koja na privremenoj i povremenoj osnovi vrijedi za niz djelatnosti i profesija.

U tom slučaju potrebno je nadležnom tijelu putem e-pošte dostaviti izjavu o prekograničnom pružanju usluga, potvrdu o poslovnom nastanu u drugoj državi EU-a/EGP-a i eventualno drugi odgovarajući dokument. U tom se slučaju sloboda prekograničnog pružanja usluga prikazuje kao prva opcija.

Druga opcija:

Ukoliko već imate registrirani poslovni nastan u bilo kojoj državi EU-a/EGP-a, uvijek imate i slobodu poslovnog nastana u Hrvatskoj. Također, registracija poslovnog nastana je uvijek obvezna za pružatelje usluga iz trećih zemalja.

Pravni oblici poslovanja najčešće su obrt ili trgovačko društvo, odnosno podružnica.

Potrebno je provjeriti postoje li uvjeti ishođenja odobrenja za pojedine uslužne djelatnosti i profesije (uz poslovni nastan).

Opcije za registraciju i pokretanje poslovanja 

I. Hrvatski državljani

a) Sve na jednom mjestu

 1. START omogućuje integrirano elektroničko pokretanje poslovanja za trgovačka društva (d.o.o. i j.d.o.o.) i obrte: bez fizičke prisutnosti pri bilo kojem tijelu; bez bilježničke ovjere uz ponuđene standardizirane verzije osnivačkog akta; bez pečata; uz upola nižu sudsku pristojbu za trgovačka društva i bez plaćanja naknade za obrt; uz čekanje od svega nekoliko odnosno najviše 5 radnih dana; uz dostavu informacije odabranoj banci gdje je potreban fizički dolazak kako bi se otvorio račun.

Tehnički uvjeti za pristup e-usluzi:

 • aktivan Osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani
 • korisnik je hrvatski državljanin sa aktivnim prebivalištem/boravištem u Hrvatskoj koji posjeduje vjerodajnicu visoke razine sigurnosti odnosno certifikat s kvalificiranim elektroničkim potpisom (elektronička osobna iskaznica- eOI ili FinaCertRDC certifikat na QSCD kripto uređaju)
 • čitač kartice i instalacija odgovarajućeg programskog paketa zajedno s aktivacijom e-Osobne.

Uvijek je dostupna korisnička podrška.

b) Fizičkim putem

Osnivanje ostalih vrsta trgovačkih društava (osim d.o.o., j.d.o.o. i obrta) moguće je samo uz podršku Hitro.hr servisa i/ili javnog bilježnika.

II. Državljani EU-a/EGP-a

a) Samo e-osnivanje, a ostalo fizičkim putem

 1. Usluga e-Osnivanje dostupna je putem odgovarajuće eIDAS vjerodajnice iz države EU-a/EGP-a te omogućuje elektronički upis trgovačkih društava (d.o.o. i j.d.o.o.) u sudski registar: bez bilježničke ovjere uz ponuđene standardizirane verzije osnivačkog akta; bez pečata; uz upola nižu sudsku pristojbu za trgovačka društva; uz obveznu fizičku prisutnost prilikom registracije kod Porezne uprave i za obvezna socijalna osiguranja; uz čekanje od svega nekoliko odnosno najviše 5 radnih dana.

+ odvojena prijava pri sljedećim institucijama:

 1. Porezna uprava
 2. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – prosljeđuje podatke Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje
 3. Državni zavod za statistiku (bez naknade) – registar@dzs.hr

b) Sve fizičkim putem

 1. hr ured, kada je dodatno potrebno otići i kod javnog bilježnika ili
 2. samo kod javnog bilježnika, bez odlaska u Hitro.hr ured

+ odvojena prijava pri sljedećim institucijama:

 1. Porezna uprava
 2. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – prosljeđuje podatke Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje
 3. Državni zavod za statistiku (bez naknade) – registar@dzs.hr

Državljani EU-a/EGP-a fizičkim dolaskom mogu obrt otvoriti pri županijama i Gradu Zagrebu.

III. Državljani trećih zemalja

Stranci mogu registrirati trgovačko društvo i obrt isključivo fizičkim putem (kako je gore navedeno pod opcijom b).


Nadležna tijela i propisi

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (za START i obrtni registar)

Radnička 80

10000 Zagreb

+385 1 3717 111

javnost@mingor.hr

Ministarstvo pravosuđa i uprave (za sudski registar)

Ulica grada Vukovara 49

10 000 Zagreb

+385 1 3714 580

pitanja@mpu.hr

Zakon o trgovačkim društvima – članak 612.

(NN 111/9334/99121/99 – vjerodostojno tumačenje, 52/00 – Odluka USRH, 118/03107/07146/08137/09152/11 – pročišćeni tekst, 111/1268/13110/15, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23)

Zakon o sudskom registru (NN 1/9557/961/9830/9945/9954/0540/0791/1090/11,148/1393/14110/1540/19 i 34/22)

Pravilnik o poduzimanju radnji u postupku osnivanja trgovačkih društava na daljinu (NN 65/19)

Pravilnik o načinu upisa u sudski registar (NN 121/19)

Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za davanje izjave o nepostojanju nepodmirenih dugovanja na osnovi poreza te doprinosa za mirovinsko, odnosno zdravstveno osiguranje kao ni dugovanja za neto plaće radnicima (NN 22/12)

Zakon o obrtu (NN 143/13, 127/19, 41/20 – ispravak Zakona) – članak 9., stavak 5; Pročišćeni tekst

Zakon o uslugama (NN 80/11) – članci 1., 14. i 15. Više informacija: Liberalizacija tržišta usluga

Datum ažuriranja: 21. srpnja 2023.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.