Pokretanje poslovanja

Your Europe

Imate slobodu poslovnog nastana u Hrvatskoj ukoliko ste iz EU/EGP države ili iz treće zemlje.

Poslovni nastan pritom može biti kroz pravni oblik obrta ili trgovačkog društva, odnosno podružnice.

Ukoliko već imate registrirani poslovni nastan u bilo kojoj EU/EGP državi, imate slobodu prekograničnog pružanja usluga koja na privremenoj i povremenoj osnovi vrijedi za određene djelatnosti. U takvim slučajevima nemate obvezu registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj.

Ipak, važno je provjeriti postoje li uvjeti ishođenja odobrenja za uslužne djelatnosti.


Kroz sustav START omogućeno je elektroničko pokretanje poslovanja za obrte i trgovačka društva (d.o.o. i j.d.o.o.), u jednom koraku, bez fizičke prisutnosti pri bilo kojem tijelu. Pritom nema pečata ili bilježničke ovjere. Naknada je snižena i također se elektronički plaća. Do registracije čeka se nekoliko dana.

Javnobilježnička ovjera nije potrebna kroz sustav START ukoliko se radi o ponuđenom standardiziranom osnivačkom aktu.

e-usluga START

Uvjeti za pristup

  • aktivan Osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani.
  • osobe koje posjeduju e-osobnu iskaznicu (razina sigurnosti 4) koja se fizičkim putem podiže na MUP-u,
  • čitač kartice i instalacija odgovarajućeg programskog paketa zajedno s aktivacijom e-osobne,

Uvijek je dostupna korisnička podrška.

Javite nam koliko Vam je trebalo da pokrenete posao i Vaše korisničko iskustvo.


Možda vas zanima:

Promjena pravnog oblika – preoblikovanje trgovačkog društva

Zatvaranje poduzeća – prestanak društva u skraćenom postupku, bez likvidacije


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (za sustav START i obrte)

Radnička 80

10000 Zagreb

+385 1 3717 111

javnost@mingor.hr

Ministarstvo pravosuđa i uprave (za trgovačka društva)

Ulica grada Vukovara 49

10 000 Zagreb

+385 1 3714 580

pitanja@mpu.hr

Zakon o trgovačkim društvima

(NN 111/9334/99121/99 – vjerodostojno tumačenje, 52/00 – Odluka USRH, 118/03107/07146/08137/09152/11 – pročišćeni tekst, 111/1268/13110/15 i 40/19)

Zakon o sudskom registru (NN 1/9557/961/9830/9945/9954/0540/0791/1090/11,148/1393/14110/15 i 40/19)

Pravilnik o poduzimanju radnji u postupku osnivanja trgovačkih društava na daljinu (NN 65/19)

Pravilnik o načinu upisa u sudski registar (NN 121/19)

Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za davanje izjave o nepostojanju nepodmirenih dugovanja na osnovi poreza te doprinosa za mirovinsko, odnosno zdravstveno osiguranje kao ni dugovanja za neto plaće radnicima (NN 22/12)

Zakon o obrtu (NN 143/13, 127,19, 41/20)


Datum ažuriranja: 8. prosinca 2020.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.