Boravak i rad

Kao državljani Europskog gospodarskog prostora (EGP) možete u Hrvatskoj raditi i pružati usluge bez dozvole za boravak i rad, odnosno bez potvrde o prijavi rada. Isto vrijedi i za članove obitelji te za državljane Švicarske.

Republika Hrvatska je uvela recipročna ograničenja za države članice EU koje su Hrvatskoj postavile ista ograničenja, koja vrijede još samo za Austriju do 1.7.2020. godine.

Kao što vrijedi za hrvatske državljane na tržištima EU, tako za rad u Hrvatskoj nije potrebna dozvola za boravak i rad ili potvrda o prijavi rada za državljane Irske, Švedske, Danske, Finske, Estonije, Latvije, Litve, Poljske, Češke, Slovačke, Mađarske, Rumunjske, Bugarske, Portugala, Italije, Francuske, Belgije, Luksemburga, Španjolske, Cipra, Grčke, i Njemačke, Nizozemske, Ujedinjenog Kraljevstva, Malte i Slovenije.

Više informacija možete pronaći u vodiču kroz prava u kontekstu slobode kretanja radnika i prekogranične socijalne sigurnosti na području EU.

Državljanin EGP može ući u Hrvatsku, ako ima valjanu putnu ispravu ili osobnu iskaznicu, nema zabranu ulaska i boravka te ako ne predstavlja prijetnju za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje.

Državljanin EGP ima pravo boraviti u Hrvatskoj do 3 mjeseca od dana ulaska, ako posjeduje valjanu putnu ispravu ili osobnu iskaznicu.

Državljanin EGP ima pravo boraviti u Hrvatskoj dulje od 3 mjeseca od dana ulaska:

– ako je radnik ili samostalni djelatnik,

– ako ima dostatna sredstva za uzdržavanje za sebe i članove svoje obitelji te ako ima zdravstveno osiguranje,

– ako pohađa visoko učilište ili strukovnu izobrazbu i ima odgovarajuće zdravstveno osiguranje te izjavom dokaže da posjeduje dostatna sredstava za uzdržavanje sebe i članova svoje obitelji, ili

– ako je član obitelji koji se pridružuje državljaninu EGP koji ispunjava uvjete iz naprijed navedenih alineja.

Državljanin EGP-a koji namjerava boraviti duže od 3 mjeseca u Hrvatskoj, dužan je, najkasnije u roku od 8 dana od isteka 3 mjeseca boravka, prijaviti privremeni boravak nadležnoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravka.

Državljaninu EGP-a koji je radnik ili samostalni djelatnik, izdat će se potvrda o prijavi privremenog boravka ako ima valjanu osobnu iskaznicu ili putnu ispravu te potvrdu o radnom odnosu ili dokaz da je samostalni djelatnik.

Državljaninu EGP koji pohađa visoko učilište ili strukovnu izobrazbu izdat će se potvrda o prijavi privremenog boravka ako ima valjanu osobnu iskaznicu ili putnu ispravu, ako pohađa strukovnu izobrazbu ili je upisan na visoko učilište u Republici Hrvatskoj, dolazi u okviru razmjene studenata odnosno mobilnosti mladih ili dolazi na stručnu praksu putem ovlaštene organizacije te na temelju međunarodnih ili međusveučilišnih sporazuma, ako priloži izjavu o sredstvima za uzdržavanje, ako ima zdravstveno osiguranje.

Državljaninu EGP-a izdat će se potvrda o prijavi privremenog boravka u druge svrhe ako  ima dostatna sredstva za uzdržavanje za sebe i članove svoje obitelji, ako ima valjanu osobnu iskaznicu ili putnu ispravu i zdravstveno osiguranje.

Državljanin EGP-a ima pravo na stalni boravak nakon 5 godina neprekidnog zakonitog boravka u Hrvatskoj, neovisno o razdoblju odsutnosti iz Hrvatske do 6 mjeseci godišnje, odnosno 12 mjeseci neprekidno (iz opravdanih razloga, kao što su trudnoća, rođenje djece, ozbiljna bolest, studij, stručno osposobljavanje) ili radi služenja vojnog roka.

Policijska uprava odnosno policijska postaja državljaninu EGP-a na njegov zahtjev u što kraćem roku izdaje iskaznicu kojom se potvrđuje stalni boravak, a nakon provjere duljine boravka.

Iznimno od prethodno navedenih okolnosti državljanin EGP ostvaruje pravo na stalni boravak i ako je:

  1. radnik ili samostalni djelatnik koji je prestao s radom i koji ima uvjete za starosnu mirovinu u Republici Hrvatskoj ili je prijevremeno umirovljen, a u Republici Hrvatskoj je bio zaposlen najmanje prethodnih 12 mjeseci i neprekidno je boravio u Republici Hrvatskoj dulje od tri godine,
  2. radnik ili samostalni djelatnik koji je zbog trajne nesposobnosti za rad prestao s radom u Republici Hrvatskoj, a neprekidno je boravio u Republici Hrvatskoj dulje od dvije godine,
  3. radnik ili samostalni djelatnik koji je prestao s radom u Republici Hrvatskoj zbog trajne nesposobnosti za rad koja je posljedica ozljede na radu ili profesionalne bolesti, na temelju koje je u Republici Hrvatskoj ostvarena puna ili djelomična invalidska mirovina, neovisno o trajanju boravka u Republici Hrvatskoj,
  4. radnik ili samostalni djelatnik koji je nakon tri godine neprekidnog zaposlenja i boravka u Republici Hrvatskoj zaposlen u drugoj državi članici EGP-a, a zadržava boravište u Republici Hrvatskoj i svaki se dan ili najmanje jednom na tjedan vraća u Republiku Hrvatsku.

Razdoblje zaposlenja radnika ili samostalnog djelatnika koji radi na području druge države ugovornice EGP, a zadržava boravište u Hrvatskoj, smatrat će se kao vrijeme provedeno u Hrvatskoj, za ostvarivanje prava iz točke 1., 2., 3. i 4.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.