Sloboda kretanja roba

Ukoliko se roba u Hrvatsku uvozi iz drugih država ugovornica Europskog gospodarskog prostora, oslobođena je obveze plaćanja carine.

U Hrvatskoj, kao i na cijelom unutarnjem tržištu EU, vrijedi jedinstvena oznaka CE za tehničke proizvode (Europski znak sukladnosti).

Europska unija ima pravila za proizvode. Za određene proizvode postoje nacionalna pravila (tzv. neharmonizirani propisi) koja se u državama članicama razlikuju u tehničkim zahtjevima prije njihovog stavljanja na tržište. Ta nacionalna pravila se moraju notificirati na razini EU, prije nego se oni objave, kako bi se spriječile prepreke slobodnom tržištu roba.

Uzajamno se priznaju proizvodi koji nisu obuhvaćeni tehničkim zakonodavstvom EU.

Povećana je kontrola sigurnosti proizvoda prilikom stavljanja na tržište. Isprave o sukladnosti proizvoda su priznate u cijeloj EU.

Besplatno informiranje poslovnih subjekata o nacionalnim tehničkim propisima koji se primjenjuju na određene proizvode moguće je putem Kontaktne točke za proizvode.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.