e-Pravo puta

HAKOM izdaje potvrdu o pravu puta temeljem Zakona o elektroničkim komunikacijama i Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta.

Zahtjev za izdavanje potvrde o pravu puta može podnijeti infrastrukturni operator, a vlasnik nekretnine, odnosno upravitelj općeg dobra može pred HAKOM-om pokrenuti postupak utvrđivanja infrastrukturnog operatora za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu na nekretninama u njegovom vlasništvu ili pod njegovom upravom putem web aplikacije e-Pravo puta ili putem pisanog zahtjeva. Po utvrđivanju infrastruturnog operatora i visine naknade za pravo puta, HAKOM izdaje potvrdu o pravu puta infrastrukturnom operatoru.

Potrebni dokumenti

Uz zahtjev putem web aplikacije za podnositelja zahtjeva obvezno je priložiti vlasnički list za katastarske čestice za koje se traži naknada za pravo puta i kopiju osobne iskaznice vlasnika ili upravitelja općeg dobra.

E-POSTUPAK

  • Pristupi se aplikaciji e-Pravo puta
  • Ispuni se obrazac u aplikaciji
  • Obrazac se zajedno sa svim potrebnim dokumentima (u privitku) šalje HAKOM-u
  • Nema obveze slanja obrasca klasičnom poštom ili fizičkim putem
  • Obavijest o uspješno podnesenom zahtjevu korisnik dobiva i na adresu svoje elektroničke pošte koju je naveo prilikom podnošenja zahtjeva
  • Po uspješno podnesenom zahtjevu započinje obrada zahtjeva u HAKOM-u, a u slučaju potrebe za eventualnim nadopunama HAKOM će korisnika obavijestiti elektroničkom poštom

Nadležno tijelo i propisi

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb

+ 385 (0)1 700 70 07

Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14)

Pravilnik o potvrdi i naknadi za pravo puta  (NN 152/11,  151/14)

Pravni lijekovi

Potvrda o pravu puta nije upravni akt.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.