e-Smjernice

Smjernice su dokument koji predstavlja skup zahtjeva kojih se izrađivač prostornog plana treba pridržavati prilikom izrade prostornog plana u dijelu plana na koji se ti zahtjevi odnose. Znači kad se donosi prostorni plan nekog područja HAKOM kao javno-pravno tijelu u području EKI-ja i pošte izdaje zahtjeve kojih se izrađivač plana treba pridržavati.

Potrebni dokumenti

Zahtjevu za izdavanje smjernica u skladu s člankom 90. Zakona o prostornom uređenju obično se još prilaže i Odluka predstavničkog tijela pojedine jedinice lokalne samouprave o donošenju (ili izmjenama) prostornog plana

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev se može podnijeti pisanim putem ili putem web aplikacije „e-smjernice“

E-POSTUPAK

  • Pristupi se aplikaciji e-Smjernice koja se nalazi na portalu www.hakom.hr
  • Ispuni se obrazac u aplikaciji
  • Obrazac se zajedno sa svim potrebnim dokumentima (u privitku) šalje HAKOM-u
  • Podnositelj uz Zahtjev obavezno treba priložiti Odluku o izradi prostornog plana predstavničkog tijela te Dopis nositelja izrade
  • Korisnik će dobiti obavijest da je HAKOM uspješno zaprimio Zahtjev na daljnju obradu te će ispisati klasifikacijsku oznaku otvorenog predmeta

Nadležno tijelo i propisi

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb

+ 385 (0)1 700 70 07

Procedura izdavanja smjernica opisana je Zakonom o prostornom uređenju (NN br. 153/13)

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.