Auto škole – osposobljavanje kandidata za vozače

Auto škole – osposobljavanje kandidata za vozače

UVJETI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČE

 Naziv djelatnosti

 Usluga: OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA VOZAČE

Uvjeti za obavljanje djelatnosti za trgovačko društvo ili obrtnika:

Nova autoškola može se otvoriti u mjestu ili gradu u kojem:

 1. ne postoji autoškola, uz uvjet da je na području koje gravitira toj novoj autoškoli najmanji godišnji potencijalni broj kandidata za vozače 150 ili
 2. je postojala samo jedna autoškola koja je u međuvremenu prestala s radom,
 3. postoji određeni broj autoškola ukoliko je u tim autoškolama broj osposobljenih kandidata za vozače tijekom protekle godine veći od potrebnog broja instruktora vožnje u tim autoškolama koji su u procesu osposobljavanja.

Iznimno nova autoškola može se otvoriti u mjestu koje ima status grada, ako u tom gradu ne postoji niti jedna autoškola.

Autoškola može provoditi osposobljavanje kandidata za vozače vozila ako ima:

 1. u radnom odnosu na određeno ili neodređeno vrijeme s najmanje pola radnog vremena stručnog voditelja autoškole i predavača predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila, koji mogu osposobljavati kandidate za vozače i kao instruktori vožnje propisani broj sati,
 2. u radnom odnosu na određeno ili neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom potreban broj instruktora vožnje za uspješno ostvarivanje nastavnog plana i programa osposobljavanja,
 3. propisno opremljenu učionicu, uredski prostor za prijem kandidata i rad voditelja autoškole, prometno vježbalište od najmanje 510 m2 u sjedištu autoškole i pomoćne prostore koji omogućuju nesmetano osposobljavanje kandidata i obavljanje djelatnosti, u vlasništvu ili zakupu,
 4. najmanje po jedno vozilo one kategorije za koju se obavlja osposobljavanje u vlasništvu ili zakupu opremljeno za osposobljavanje kandidata za vozače, B kategorije do 7 godina starosti, A1, A2, A i M kategorije do 10 godina starosti, priključno vozilo do 20 godina starosti, a za ostale kategorije vozilo do 12 godina starosti,
 5. u vlasništvu nastavna sredstva i pomagala, informatičku opremu i program za realizaciju teorijskog dijela osposobljavanja (nastavni predmet Prometni propisi i sigurnosna pravila) te računalnu opremu za ostvarivanje informatičke povezanosti s ovlaštenom stručnom organizacijom.

Potrebni dokumenti

Ne postoji obrazac zahtjeva

Uvjeti za obavljanje poslova stručnog voditelja autoškole, predavača i instruktora vožnje:

 1. Stručni voditelj autoškole može biti osoba koja je završila najmanje preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij, u trajanju od tri godine prometnog smjera (cestovnog) te stekla odgovarajući naziv u skladu s posebnim zakonom, s najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima obrazovanja ili osposobljavanja u cestovnom prometu, koja ima položen stručni ispit za stručnog voditelja autoškole i valjanu dozvolu instruktora vožnje onih kategorija vozila za koje se osposobljava kandidate u autoškoli.
 1. Predavač u autoškoli može biti osoba koja je završila najmanje preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij, u trajanju od tri godine prometnog smjera (cestovnog) te stekla odgovarajući naziv u skladu s posebnim zakonom, najmanje tri godine vozačku dozvolu za vozila B kategorije, valjanu dozvolu instruktora vožnje i položen stručni ispit za predavača Prometnih propisa i sigurnosnih pravila.
 1. Instruktor vožnje u autoškoli može biti osoba sa zanimanjem instruktora vožnje koja ima najmanje tri godine vozačku dozvolu za vozila B kategorije i kojoj je izdana dozvola instruktora vožnje određene kategorije te koja je navršila 24 godine starosti.

 Naknada

3000 HRK + 20 HRK upravne pristojbe za postupak utvrđivanja uvjeta za početak rada autoškole

Broj računa za e-plaćanje:

Primatelj: Državni proračun: 10010051863000160

IBAN: HR12

Model: HR64

Poziv na broj : HR 5002-713-OIB

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo unutarnjih poslova, http://www.mup.hr

Adresa: ulica, poštanski broj, mjesto: Vukovarska 33, 10000 Zagreb

e-pošta: pitanja@mup.hr

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08.,48/10, 74/11, 80/13, 158/13. i 92/14)

Pravilnik o mreži i kriterijima o dovoljnom broju autoškola (NN 117/12)

Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače (NN 124/12, 129/12, 146/12, 151/13 i 160/13)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti:

Rješenje o odobrenju za osposobljavanje kandidata za vozače

Pravni lijekovi:

Upravni spor.

Je li vam ova stranica bila korisna? Molimo unesite svoje komentare i prijedloge.