Boravak i rad

Kao državljani Europskog gospodarskog prostora (EGP) možete u Hrvatskoj raditi i pružati usluge bez dozvole za boravak I rad, odnosno bez potvrde o prijavi rada . Isto vrijedi i za članove obitelji te za državljane Švicarske.

Kao državljani EU/EGP imate pravo na slobodu zapošljavanja u Hrvatskoj, bez dozvole za boravak I rad, odnosno potvrde o prijavi rada . Dakako, Hrvatska je uvela recipročna ograničenja za države članice EU koje su Hrvatskoj postavile ista ograničenja, koja vrijede do 1.7.2015., uz mogućnost produljenja za još maksimalno 5 godina.

Kao što vrijedi za hrvatske državljane na tržištima EU, tako za rad u Hrvatskoj nije potrebna dozvola za boravak I rad ili potvrda o prijavi rada za državljane Irske, Švedske, Danske, Finske, Estonije, Latvije, Litve, Poljske, Češke, Slovačke, Mađarske, Rumunjske, Bugarske, Portugala, Italije, Francuske, Belgije, Luksemburga, Španjolske, Cipra, Grčke i Njemačke.

Ishođenje dozvola za boravak i rad, odnosno potvrde o prijavi rada) i dalje vrijede glede Slovenije, Austrije, Nizozemske, Ujedinjenog Kraljevstva, Malte.

Više informacija možete pronaći u vodiču kroz prava u kontekstu slobode kretanja radnika i prekogranične socijalne sigurnosti na području EU.

Državljanin EGP može ući u Hrvatsku, , ako ima valjanu putnu ispravu ili osobnu iskaznicu, nema zabranu ulaska i boravka te ako ne predstavlja prijetnju za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje.

Državljanin EGP ima pravo boraviti u Hrvatskoj do 3 mjeseca od dana ulaska, ako posjeduje valjanu putnu ispravu ili osobnu iskaznicu.

Državljanin EGP ima pravo boraviti u Hrvatskoj dulje od 3 mjeseca od dana ulaska

– ako je radnik ili samostalni djelatnik,

– ako ima dostatna sredstva za uzdržavanje za sebe i članove svoje obitelji te ako ima zdravstveno osiguranje,

– ako pohađa visoko učilište ili strukovnu izobrazbu i ima odgovarajuće zdravstveno osiguranje te izjavom dokaže da posjeduje dostatna sredstava za uzdržavanje sebe i članova svoje obitelji, ili

– ako je član obitelji koji se pridružuje državljaninu EGP.

Državljanin EGP-a koji namjerava boraviti duže od 3 mjeseca u Hrvatskoj, dužan je, najkasnije u roku od 8 dana od isteka 3 mjeseca boravka, prijaviti privremeni boravak nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravka.

Državljaninu EGP-a koji je radnik ili samostalni djelatnik, izdat će se potvrda o prijavi privremenog boravka ako ima valjanu osobnu iskaznicu ili putnu ispravu te potvrdu o radnom odnosu ili dokaz da je samostalni djelatnik.

Državljaninu EGP koji pohađa visoko učilište ili strukovnu izobrazbu izdat će se potvrda o prijavi privremenog boravka ako ima valjanu osobnu iskaznicu ili putnu ispravu, ako je upisan na visoko učilište ili strukovnu izobrazbu, ako priloži izjavu o sredstvima za uzdržavanje, ako ima zdravstveno osiguranje.

Državljaninu EGP-a koji ima dostatna sredstva za uzdržavanje za sebe i članove svoje obitelji izdat će se potvrda o prijavi privremenog boravka ako ima valjanu osobnu iskaznicu ili putnu ispravu, sredstva za uzdržavanje i zdravstveno osiguranje.

Državljanin EGP-a ima pravo na stalni boravak nakon 5 godina neprekidnog zakonitog boravka u Hrvatskoj, neovisno o razdoblju odsutnosti iz Hrvatske do 6 mjeseci, odnosno 12 mjeseci (iz opravdanih razloga, kao što su trudnoća, rođenje djece, ozbiljna bolest, studij, stručno osposobljavanje) ili radi služenja vojnog roka.

Policijska uprava, odnosno policijska postaja državljaninu EGP-a na njegov zahtjev u što kraćem roku izdaje iskaznicu kojom se potvrđuje stalni boravak, a nakon provjere duljine boravka.

Iznimno od prethodno navedenih okolnosti državljanin EGP ostvaruje pravo na stalni boravak i ako je:

  1. ako je radnik ili samostalni djelatnik prestao s radom i koji ima uvjete za starosnu mirovinu u RH, a u RH je bio zaposlen najmanje prethodnih 12 mjeseci i neprekidno je boravio u RH duže od 3 godine,
  2. prijevremeno umirovljen, a u RH je bio zaposlen najmanje prethodnih 12 mjeseci i neprekidno je boravio u RH duže od 3 godine,
  3. kao radnik ili samostalni djelatnik zbog trajne nesposobnosti za rad, prestao s radom u RH, a neprekidno je boravio u RH duže od 2 godine,
  4. kao radnik ili samostalni djelatnik prestao s radom u RH, zbog trajne nesposobnosti za rad koja je posljedica ozljede na radu ili profesionalne bolesti, na temelju koje je u RH ostvarena invalidska mirovina, neovisno o trajanju boravka u RH,
  5. kao radnik ili samostalni djelatnik nakon 3 godine neprekidnog zaposlenja i boravka u Hrvatskoj zaposlen u drugoj državi EGP-a, a zadržava boravište u Hrvatskoj i svaki se dan ili barem jednom na tjedan vraća u Hrvatsku.

Razdoblje zaposlenja radnika ili samostalnog djelatnika koji radi na području druge države ugovornice EGP, a zadržava boravište u Hrvatskoj, smatrat će se kao vrijeme provedeno u Hrvatskoj, za ostvarivanje prava iz točke 1., 2., 3. I 4.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.